Filter:


English

 • Huijer, M. (2018) Judy Wajcman, Pressed for time: The acceleration of life in digital capitalism. Book review. Time & Society 16 January.
 • Huijer, M. (2017) A Critical Use of Foucault’s Art of Living. Foundations of Science (2017) 22:2, 323–327 (online published in 2015).
 • Huijer, M (2010) New and Unexpected! Female life practices resonating in the philosophy of time. Time & Society19(1): 1-16.
 • Huijer, M. (2009) Storytelling to Enrich the Democratic Debate: ·The Dutch Discussion on Embryo Selection for Hereditary Breast Cancer. Biosocieties 2009; 4: 223-238.
 • Huijer, M. (2009) Book review Marking time. On the anthropology of the contemporary by Paul Rabinow. Genomics, Society and Policy 5(1): 139-141.
 • Huijer, M. (2007) Orchestrating Time in the Genomic Era Timescape Perspective on the Changing Practice of Hereditary Breast Cancer Prevention. Configurations. A Journal of Literature, Science, and Technology 2005; 13(3): 421-434. (gepubliceerd in 2007).
 • Huijer, M (2007, with H. Harbers). Introduction. Configurations. A Journal of Literature, Science and Technology 2005: 13(3): 323-330. (gepubliceerd in 2007).
 • Huijer, M. (2006) Between Dreams and Reality: The Dutch Approach to Genomics and Society: The Dutch Approach to Genomics and Society. Biosocieties 1(1): 91-95.
 • Huijer, M. (2003) Reconsidering democracy. The start of the Human Genome Project Science Communication2003; 24(4): 479-502.
 • Huijer, M (2003) Clairy & Chazia. Timing en tuning in een overvol heden. Filosofie in Bedrijf 15 (4): 2-9.
 • Huijer, M, Widdershoven G. (2001) Desires in Palliative Medicine Five models of the Physician-Patient Interaction on Palliative Treatments Related to Hellenistic Therapies of Desire. Ethical Theory and Moral Practice 2001; 4 (2): 143-159.
 • Widdershoven, G.A.M., Huijer, M. (2001) The Fragility of Care . An Encounter between Nussbaum’s Aristotelian Ethics and Ethics of Care. Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 2001; 62 (3): 304-316.
 • Huijer, M., Leeuwen, E. van. (2000) Personal values and cancer treatment refusal. Journal of Medical Ethics2000; 26: 358-362.
 • Huijer M, Leeuwen E van, Boenink A, Kimsma G. (2000) Medical Students’ Cases as Empirical Basis for Teaching Clinical Ethics. Academic Medicine 2000; 75: 834-839.
 • Huijer, M. (1999) The aesthetics of existence in the work of Michel Foucault. Philosophy and Social Criticism1999; (25,2): 61-85.

Dutch

 • Huijer, M. (2017) Medisch maatschappelijke verantwoordelijkheid in een tijd van precisiegeneeskunde. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 161; 51/52, pp. 87-89.
 • Huijer, M & Meester, F. (2016) Lesbrief Hannah Arendt op Spinozalens.nl.
 • Huijer, M. (2012) De betekenis van tijd voor duurzame publieke gezondheidszorg TSG. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 2012; 90 (1): 4-5.
 • Huijer, M. (2010) ‘Lekker werken in je eigen bioritme’. De wetenschappelijke omarming van ‘authentieke’ bioritmes. Tijdschrift voor Sociologie 2010; (6)2: 88-104.
 • Huijer, M. (2007) Verloren liefde? Een temporele benadering van kunst, voortplantingstechnologie en genomics. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek 17(1): 7-11.
 • Huijer, M. (2007) De vele tijden van het lichaam. Wijsgerig Perspectief 47(2): 28-39.
 • Huijer, M. (2006) Vanuit het ‘nu’ de voorbije en toekomstige evolutie overzien Een tijdsdiagnose van genomics. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 2006; 98(4): 257-69.
 • Huijer, M. (2006) Pleasen als instrument om lichte gemeenschappen te construeren Filosofie in Bedrijf 2006; 3(4); 37-40.
 • Huijer, M (2005). Democratic transactions in the life sciences. A gender democratic labyrinth. European Journal of Women’s Studies 12(1): 9-29. (In collaboration with visual artist I. Janze).
 • Huijer, M. (2000) Het Boek des Levens. De betekenis van ‘het’ menselijk genoom. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 2000; 92: 306-310.
 • Huijer, M. (1999/2000) Martha Nussbaum en de triomf van de liefde. Wijsgerig Perspectief 1999/2000; 6: 164-169.
 • Huijer, M. (1995) Verontrustende vriendschappen. Foucault , Nietzsche en de bestaansesthetiek. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 1995: 87(2): 69-83.

English

 • Huijer, M. & Detweiler, C. (2018). I Run, You Run, We Run. A Philosophical Approach to Health and Fitness Apps. In B. Beers, van, S. Sterkx & D. Dickenson (Eds.),Personalised Medicine, Individual Choice and the Common Good. Cambridge UK: Cambridge University Press, pp. 226-244.
 • Huijer, M. (2013) Storytelling as a way to enrich democratic discussion. The Dutch debate on embryo selection for hereditary breast cancer (First published in Biosocieties, zie Huijer 2009). In: Derkx, P and H. Kunneman, Genomics and Democracy. Amsterdam/New York: Rodopi, pp. 325-348.
 • Huijer, M (2010) Preferences versus Capabilities. How to Improve the (Future) Quality of Life for Women with Abled and Disabled Children. In: T. Mathar & Y.J.F.M. Jansen (eds.) (2010). Health Promotion and Prevention Programmes in Practice. How Patients’ Health Practices are Rationalised, Reconceptualised and Reorganised. Bielefeld: Transcript Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis, pp. 129-145.
 • Huijer, M. (2004) ‘The desire to belong’ and ‘No dusty remnant’. In: K.Clevis & C. Santing (eds.). The eternal body. Budel: Damon, pp. 118-135.
 • Huijer, M. (2001) Commentary (Treating despite discomfort and self-doubt; Losing empathy; and Covering up). In: T.K. Kushner and D.C. Thomasma (eds.). Ward ethics. Dilemmas for medical students and doctors in training. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 34-37; pp. 108-111 en pp. 235-238.


Dutch

 • Huijer, M. (2017) ’ Hoe definieer je kwaliteit van leven?’ In: Hoe zwaar is licht: Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap. Amsterdam: Balans, pp. 149-151.
 • Huijer, M. (2016) ‘Europa kan ook zonder hekken’. In: Brainwash. De belangrijkste vraag van nu. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, pp. 87-91. (Reprint van NRC.Next, juli 2015)
 • Huijer,M. (2015) ‘De verrukkelijke smaak van het niets’ Ism Reinjan Mulder.In: Diner Pensant: waar filosofen op kauwen. Valerie Granberg. Leusden: ISVW Uitgevers. pp. 154-155.
 • Huijer, M. (2015) Bijdrage aan Isa Hoes (red.) Gedichten die vrouwen aan het huilen maken. Amsterdam: Prometheus.
 • Huijer, M. (2014) Ritme schept de tijd. In: Tijd? Altijd. Sofie Vandamme (red.), Studium Generale 2013-2014. Gent: Academia Press, pp. 57 - 70.
 • Huijer, M. (2014) Werkpaarden, luxepaarden en drie-uur-werkpaarden. In: Brandstof. Vlammende dialogen over vragen van levensbelang. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, pp. 69-81.
 • Huijer, M. (2014) Uitbesteden van discipline. In: Zie de Mens… Hij is niet meer. Geschenk van de Maand van de Filosofie. Amsterdam: Boom. (Hoofdstuk uit: Discipline (zie ‘boeken’).
 • Huijer, M. (2014) Wijsgerige Antropologie. In: Frank Meester, Maarten Meester en Natascha Kienstra (red.) Durf te Denken. Filosofie voor de bovenbouw. (vwo) Amsterdam: Boom, pp. 14-39.
 • Huijer, M., Sabelis, I. (2010) De publieke noodzaak om ritmes goed af te stemmen. Hoe sociale ritmes het leven gemakkelijk of moeilijk maken. In: A. van den Broek & M. Cloïn (red.) Komt tijd, komt raad? Essays over mogelijkheden voor een nieuwe tijdsorde. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
 • Huijer, M (2009) Het echte wachten kan beginnen. In: Ubbink, H. (red.) Vakantiedoeboek. Amsterdam: Humanholidays, pp. 127-128.
 • Huijer, M (2008) Nieuw en onverwacht! De weerklank van vrouwelijke praktijken in de filosofie van de tijd. In: Manon Duintjer (red.) Zij denkt dus zij bestaat. Over vrouwen, mannen en denken. Amsterdam: Ambo, pp. 39-49.
 • Huijer, M (2008) De toekomst in het heden halen. In: De Beaufort, I. et al. (red.) Kwetsbare kinderen: een ethische zorg. Casus en commentaren. Den Haag: Lemma, pp. 292-296.
 • Huijer, M. (2008) De ideale borst. In: Inez de Beaufort et.al (red.) Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg. Den Haag: Lemma, 347-350.
 • Huijer, M. (2006) Gewoon gelukkig zijn. In: K. van Beek & Y. Zonderop (red.) 30 plannen voor een beter Nederland. Amsterdam: De Volkskrant/Meulenhoff, pp. 38-42.
 • Huijer, M. (2006) Juryrapport bij de toekenning van de vierde Spinozalens. In: Donna Dickenson. Lichaam en eigendom. Boom/Stichting Internationale Spinozaprijs, pp. 11-20.
 • Huijer, M. (2004) ‘The desire to belong’ and ‘No dusty remnant’. In: K.Clevis & C. Santing (eds.). The eternal body. Budel: Damon, pp. 118-135. In Nederlandse vertaling verschenen als ‘Het verlangen ergens bij te horen’ en ‘Geen stoffig restant’. In: K. Clevis & C. Santing (red.). Het eeuwige lichaam. Budel: Damon, pp. 118-135.
 • Huijer, M. (2003) Emoties en verlangens in de palliatieve zorg. In: M. Verkerk, R. Hartoungh (red.) Ethiek en Palliatieve Zorg, Assen: Van Gorcum: pp. 77-92 (with G. Widdershoven). (Herziene versie van Huijer M., Widdershoven G. (2001). Desires in palliative medicine. Five models of the physician-patient interactions of palliative treatments related to Hellenistic therapies of desire. Ethical Theory and Moral Practice 2001, 4, pp. 143-159).
 • Huijer, M. (2002) Het moneyappeal van Craig Venter. Gedogen en wildheid in globale wetenschap. In: Oenen, G. van (red.) Ongeregelde orde. Gedogen en de omgang met wilde praktijken. Amsterdam: Boom, pp. 119-142.
 • Huijer, M. (1999) Een niet te verenigen duo. Seksuele pluriformiteit en Constandses ene moraal van wederkerigheid. In: B. Gasenbeek, R. de Jong, P. Edelman (red) Anton Constandse. Leven tegen de stroom in. Papieren Tijger, Breda/Het Humanistisch Archief Utrecht, pp. 129-140.
 • Huijer, M. (1997) De spuitenkast aan de Binnenkant, in: L. de Jonge (red.) Belangenvereniging Druggebruikers MDHG 1977-1997. 20 jaar in een roes van overwinning. Amsterdam: De Maatschap, pp. 13 en 15.
 • Huijer, M. (1995) M. Foucaults vriendschap: een bevrijdend moment van onzekerheid. In: M. Karskens, J. Keulartz (red.) Foucault herdenken. Over werk en werking van Michel Foucault, Budel: Damon, pp. 42-50.
 • Huijer, M. (1995) Denken in veelheid en verschil. Nietzsche als inspiratiebron voor een hedendaags anarchisme. In: H. Oosterling, S. Thisse (red.) De AS (109/110): 68-78.
 • Huijer, M. (1994) Een zorg voor haarzelf. Een politiek denken over verscheidenheid in gezondheidsaanspraken en gezondheidszorg. In: A. Meinen, C. Parlevliet, S. Sevenhuijsen (red.) Op haar recept. Vrouwen in debat over gezondheidszorg. Amsterdam: De Balie ism METIS/Vrouwenstudies Utrecht, pp. 42-55.

Dutch

 • Huijer, M. (2018) 'Vluchtelingen en gekken stoppen we het liefst weg.' Filosofie Magazine nr. 9, 2018.
 • Huijer, M. (2016) Cultiveren van Compassie. Ethici en de crisis van solidariteit met ontheemden en vluchtelingen. Verschenen in het themanummer Vluchtelingen en Ethiek van Filosofie en Praktijk. 37(4), 2016.
 • Huijer, M. (2014) Historische voorwaarden voor de ontwikkeling van het neoliberalisme. Civis Mundi, 26 augustus 2014.
 • Huijer, M. (2014) Gelijkheid, verschil of diversiteit? Filosofie Magazine, maart 2014.
 • Huijer, M. (2013) De terugkeer van discipline. Psychologie Magazine 32 (september): 44-50.
 • Huijer, M. (2013) Zijn we te sober geworden? Filosofie Magazine 21(4): 36-41.
 • Huijer, M. (2011) Michel Foucault over het ware filosofische leven., Filosofie Magazine 2011(8).
 • Huijer, M. (2011) Leve het lawaai! Marli Huijer filosofeert in het Grand Cafe. Filosofie Magazine 20(6): 44-47.
 • Huijer, M. (2010) Flexibel of karakter? Perverse prikkels. HUMAN, zomer 2010: 10-13.
 • Huijer, M. & Jaminon, J. (2010) Een lectoraat Filosofie & Beroepspraktijk in het hbo. Thema, Januari 2010.
 • Huijer, M (2009) Iets nieuws beginnen. Wijsgerig Perspectief 2009; 49(3): 46-47.
 • Huijer, M. (2008) Zoeken naar het juiste ritme in de 24-uurs-economie. Werken, sporten, aandacht voor anderen… wanneer neem je rust? Filosofie Magazine 2008; 8: 16-19.
 • Huijer, M. (2008) En nu de echte seksuele bevrijding. Filosofie Magazine 2008; 1: 22-28.
 • Huijer, M. (2007) Onderwijs is er niet alleen voor een elite. Filosofie Magazine 2007; 7 (met Martin van Diggele). In gewijzigde versie ook gepubliceerd in Meso Magazine 2007; 27(156): 25-28.
 • Huijer, M. (2007) De belofte van het onverwachte. Filosofie Magazine 16(2007) 6, 24-28.
 • Huijer, M. (2007) Orkest zonder dirigent. Biologie, hersenen en omgeving bepalen samen of we ons mannelijk of vrouwelijk gedragen. Academische Boekengids 62: 11-13.
 • Huijer, M. (2006) Een duivels dilemma. Handel in organen - een nieuwe vorm van kolonialisme. Filosofie Magazine 15(3): 16-19.
 • Huijer, M. (2006) The lady vanishes. Wat hebben Locke, Hegel en Marx over vrouwen en eicellen te zeggen? Interview Donna Dickenson. Krisis. Tijdschrift voor Actuele Filosofie 3: 54-61.
 • Huijer, M. (2005) Licht. Krisis. Tijdschrift voor empirische filosofie, 6(4): 113-116.
 • Huijer, M. (2005) Verbond tussen biologie en behoudzucht. Filosofie Magazine 2005; 7: 44-48.
 • Huijer, M. (2005) Door de genen de vrouw niet meer zien. Over feminisme, stamcellen en embryo’s. 16e Annie Romein-Verschoor lezing.
 • Huijer, M. (2004) Vrouwenklonen. Vrouwen als heldinnen en slachtoffers van mannelijke kloningsdrang. Lover31(1): 4-5.
 • Huijer, M. (2003/2004) Gereedschap voor het overvolle heden. Filosofie Magazine 12(10): 28-31.
 • Huijer, M. (2003/2004) Foetussen met een ‘foutje’. Genetische testen. Lover 30 (4): 44-46.
 • Huijer, M. (2002). Geloof in de menselijke natuur, recensie van Francis Fukuyama. De nieuwe mens. Onze wereld na de biotechnologische revolutie. Filosofie Magazine 11(4): 58-59.
 • Huijer, M. (2002) Beloftes van een beter bestaan. Het eenzijdige mensbeeld van het Human Genome Project, Filosofie Magazine 11(2): 24-27.
 • Huijer, M. (2000) Levenskunst en zelf sterven. De sumoworsteling van Annemarie Grewel. Tijdschrift voor Humanistiek 1(2): 48-54.
 • Huijer, M. (2000) Echte natuur is saai. Filosofie Magazine 9 (4): 42-45.
 • Huijer, M. (2000) Praktische wijsheid redt ethiek. Recensie van G. Widdershoven, Ethiek in de kliniek. Filosofie Magazine 9(9): 56-57.
 • Huijer, M. (2000) De digitale Faust. Recensie van computerspel. Filosofie Magazine 9(2): 56-57.


Dutch

 • Huijer, M. (2018) Voel je vrij om de liefde te doen. Fragment uit Beminnen. Nieuw licht op seksuele vrijheid. De Standaard, 14 april 2018.
 • Huijer, M. (2018) Voel je vrij om de liefde te doen. Fragment uit Huijers nieuwste publicatie Beminnen. Nieuw licht op seksuele vrijheid.NRC Handelsblad, 30 maart 2018.
 • Huijer, M. (2017) Robot maakt oudere eenzaam. Medische dilemma’s over zorgrobots. Essay in de serie Eeuwig leven. Nooit ziek.Trouw, 16 september 2017.
 • Huijer, M. (2017) Voorbij de Horizon. Marli Huijer geeft antwoord op de vraag welk kunstwerk van de jongste vijf jaar het best onze tijdgeest vangt. Rekto:verso, nr 77, 2017.
 • Huijer, M. (2017) Wil je dat wel weten? Essay over de moraliteit van medische testen in de serie Eeuwig leven. Nooit ziek.Trouw, 15 april 2017.
 • Huijer, M. (2017) Boekfragment Leve de Publieksfilosofie. BK Filosofie, april 2017.
 • Huijer, M. (2017) De superieure seksualiteit. Marli Huijer interviewt Peter Sloterdijk.Volkskrant, 1 april 2017.
 • Huijer, M. (2016) Waardeer de onbeweeglijkheid. Leeuwarder Courant, 7 oktober 2016.
 • Huijer, M. (2016) Doodgaan hoort erbij. NRC Handelsblad , 1 oktober 2016. Ook verschenen in NRC.next
 • Huijer, M. (2016) Wij zijn allemaal migranten. Trouw, 30 maart 2016.
 • Huijer, M. (2016) Smartphone staat gesprek in de weg, AD/Haagsche Courant, 6 februari 2016.
 • Huijer, M. (2015) Samen beter bestand tegen schokken. Parool, 24 december 2015.
 • Huijer, M. (2015) Tussen moslims en niet-moslims. Mohammed-glossy, oktober 2015.
 • Huijer, M. (2015) Bildung, de tandloze tijger. Trouw, 3 oktober 2015.
 • Huijer, M. (2015) Europa kan ook zonder die hekken NRC.Next, 17 juli 2015 -
 • Huijer, M. (2015) De filosofie van hard werken. Terugblik op het denken van Rene Gude. Trouw, 27 april 2015
 • Huijer, M. (2014) Relationele discipline. Je kunt het niet alleen. In: De voetbaltrainer, december 2014, p. 38-39.
 • Huijer, M. (2014) Op den duur. De Volkskrant, 9 augustus 2014.
 • Huijer, M. (2014) De lokroep van ja. De Volkskrant, 3 april 2014.
 • Huijer, M. (2013) Koester de discipline. Trouw, 21 november 2013. (Voorpublicatie uit het boek Discipline).
 • Huijer, M. (2013) Techniek zet ethici buiten spel. Trouw, 23 maart 2013.
 • Huijer, M. (2011) Op zoek naar nieuwe leefritmes. Opzij mei 2011, pp. 14-17.
 • Huijer, M. (2010) Krijgen van kinderen moet gewoon bij het leven horen. Trouw, 7 september.
 • Huijer, M. (2010) Recht van kind is sterker dan recht op een kind. NRC Handelsblad 24 juli 2010.
 • Huijer, M. (2010) Kind van zijn tijd. De houdbaarheid van Wijnbergs filosofie. Roodkoper. Tijdschrift voor cultuur, religie en politiek 14(1): 15-16.
 • Mulder, R. & Huijer, M. (2010) Geef oude rituelen rond oertradities alle ruimte. Trouw 16 januari 2010 (met Reinjan Mulder).
 • Bergh, B. van den & Huijer, M. (2009) Hoeveel verandering verdraagt een mens? De Volkskrant, 6 augustus 2009.
 • Huijer, M. (2008) Regels voor de praatzieke burger. Trouw Letter & Geest, 6 december 2008, p. 2-3.
 • Huijer, M. (2007) Eicel afstaan is niet zomaar iets. Trouw 29 juni 2007 (met Klasien Horstman).
 • Huijer, M. (2006) DNA en verjaring. Dingen gaan voorbij, ze gaan over - en dat is maar goed ook. NRC Handelsblad. Opinie & Debat 18 februari (met Hans Harbers).
 • Huijer, M. (2005) Geen haast. We leven lang. De Volkskrant, 29 januari 2005.
 • Huijer, M. (2001) Kwetsbaar in Amerika. De Volkskrant - Reflex 17 November, p 5R (met Jean Tillie).
 • Huijer, M. (2000) Vrije jongen zet DNA-onderzoek op zijn kop. De Volkskrant 15 juli (met Hans Harbers).

Dutch

 • Huijer, M. (2018) Wie zit er nou op jou te wachten? HUMAN, herfst 2018.
 • Huijer, M. (2018) Zoek de verschillen. HUMAN, zomer 2018.
 • Huijer, M. (2018) Mijn broer is ziek. HUMAN, lente 2018.
 • Huijer, M. (2017) Je moet je schamen. HUMAN, herfst 2017.
 • Huijer, M. (2017) Nederland is geen meertalig land. Asiel en Migrantenrecht 2017, nr.8.
 • Huijer, M. (2017) Wetenschap is meer dan een mening. HUMAN, zomer 2017.
 • Huijer, M. (2017) Familie op afstand. HUMAN, lente 2017.
 • Huijer, M. (2017) Populisme. Filosofie Magazine, 26(2).
 • Huijer, M. (2016) Wir wohnen hier. Filosofie Magazine, 25(12).
 • Huijer, M. (2016) Negatief Reisadvies. HUMAN, winter 2016.
 • Huijer, M. (2016) Boekhandel. Filosofie Magazine, 25(10).
 • Huijer, M. (2016) Minister Schippers, houd het lijk in de kast. De Moslimkrant 13 september 2016.
 • Huijer, M. (2016) Onwetend? Filosofie Magazine, 25(9).
 • Huijer, M. (2016) Het gevaar van Bildungs-hoogmoed. HUMAN, najaar 2016.
 • Huijer, M. (2016) Taxibusje. Filosofie Magazine, 25 (6).
 • Huijer, M. (2016) Doodgaan was niets voor ons. HUMAN, zomer 2016.
 • Huijer, M. (2016) Herkauwen. Filosofie Magazine, 25(5).
 • Huijer, M. (2016) Gift. Filosofie Magazine, 25(4), 43.
 • Huijer, M. (2016) God wordt een goede ouwe lieve vriend. HUMAN nr.1, 2016 .
 • Huijer, M. (2016) Muziektechnologie. Filosofie Magazine 25(3), 37.
 • Huijer, M. (2016) Lustprincipe, Filosofie Magazine 25(2), 35.
 • Huijer, M. (2015) Moskee om de hoek. HUMAN 2015(4).
 • Huijer, M. (2015) Overmoed. Filosofie Magazine 24(12), 34.
 • Huijer, M. (2015) Wij modernen. Filosofie Magazine, 24(11): 39.
 • Huijer, M. (2015) Baas over eigen pensioen. HUMAN, nummer 3, 2015.
 • Huijer, M. (2015) Levensreisplan. Filosofie Magazine, 24(9).
 • Huijer, M. (2015) Žižeks val. Filosofie Magazine, 24(7)
 • Huijer, M. (2015) Zonder verhalen geen helden. HUMAN, 2015(2).
 • Huijer, M. (2015) Doodeenvoudig. Filosofie Magazine, 24(5)
 • Huijer, M. (2015) In bed met een levensbeschouwing, HUMAN, 2015(1).
 • Huijer, M, Meester, F. (2015) Moderne Helden. Link, Haagse Hogeschool, 21 januari 2015
 • Huijer, M. (2014) Con Dolore. HUMAN, 2014(4).
 • Huijer, M., Meester, F. (2014) Wereldburgerschap. Link, Haagse Hogeschool, 19 november 2014.
 • Huijer, M. (2014) Onbevlekt actief burgerschap. HUMAN, 2014(3).
 • Huijer, M., Meester, F. (2014) Headless Chickens. Link, Haagse Hogeschool, 24 augustus 2014.
 • Huijer, M. (2014) Witte kap. HUMAN, 2014(2).
 • Huijer, M. (2014) Het wereldbordspel. HUMAN 2014(1).
 • Huijer, M. (2013) De Kretenzer geit. HUMAN 2013(3).
 • Huijer, M. (2013) Koester de aarzeling. HUMAN, 2013 (2).
 • Huijer, M. (2013) Schaatsend door het leven. HUMAN 2013 (1).
 • Huijer, M. (2009) Opnieuw beginnen na een breuk. Column voor website van de hartstichting, april 2009 (www.hartstichting.nl/hartvoormensen).
 • Huijer, M. (2004) Wereldwijven. Opzij, september 2004, p. 39.
 • Huijer, M. (2003) Heldinnen in de race om de kloon. Opzij, februari 2003, p. 36.