Filter:


English

Dutch

English

 • Huijer, M. & Detweiler, C. (2018). I Run, You Run, We Run. A Philosophical Approach to Health and Fitness Apps. In B. Beers, van, S. Sterkx & D. Dickenson (Eds.), Personalised Medicine, Individual Choice and the Common Good, Cambridge UK: Cambridge University Press, 226-244. For full text click here.
 • Huijer, M. (2013). Storytelling as a way to enrich democratic discussion. The Dutch debate on embryo selection for hereditary breast cancer (First published in Biosocieties, zie Huijer 2009). In: Derkx, P and H. Kunneman, Genomics and Democracy. Amsterdam/New York: Rodopi, pp. 325-348.
 • Huijer, M (2010). Preferences versus Capabilities. How to Improve the (Future) Quality of Life for Women with Abled and Disabled Children. In: T. Mathar & Y.J.F.M. Jansen (eds.) (2010). Health Promotion and Prevention Programmes in Practice. How Patients’ Health Practices are Rationalised, Reconceptualised and Reorganised. Bielefeld: Transcript Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis, pp. 129-145.
 • Huijer, M. (2004). ‘The desire to belong’ and ‘No dusty remnant’. In: K.Clevis & C. Santing (eds.). The eternal body. Budel: Damon, pp. 118-135. In Nederlandse vertaling verschenen als ‘Het verlangen ergens bij te horen’ en ‘Geen stoffig restant’. In: K. Clevis & C. Santing (red.). Het eeuwige lichaam. Budel: Damon, pp. 118-135.
 • Huijer, M. (2001) Commentary (Treating despite discomfort and self-doubt; Losing empathy; and Covering up). In: T.K. Kushner and D.C. Thomasma (eds.). Ward ethics. Dilemmas for medical students and doctors in training. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 34-37; pp. 108-111 en pp. 235-238.

Dutch

 • Huijer, M. (2022). 'Thuis in de wereld'. Voorwoord in Hannah Arendt, Het liefdesbegrip bij Augustinus. Amsterdam, De Nieuwe Wereld / Ten Have, pp.7-17.
 • Huijer, M. (2022). 'Imperialisme ver weg en dichtbij'. Nawoord in: Hannah Arendt, Imperialisme. Vertaling Willem Visser. Amsterdam: Boom uitgevers, pp. 265-277
 • Huijer, M. (2021). ‘De salto van emancipatie en assimilatie’. Nawoord. In: Hannah Arendt, Antisemitisme. Vertaling Willem Visser. Amsterdam: Boom uitgevers, pp. 191-204.
 • 'Ritme is vrijheid en discipline ineen.' Interview door Roek Lips. In: Lips, R. (2021). Wie kies je om te zijn. Gesprekken en gedachten over een nieuwe tijd. Amsterdam: Ambo l Anthos, pp. 179-186.
 • Huijer, M. (2020). 'Toekomst muziek.' In: De taal van denken. De toekomst van het Nederlandstalige filosofieboek. Amsterdam: Boom uitgevers, pp. 36-40.
 • 'De toekomst is niet maakbaar, maar je kunt wel proberen invloed te hebben.' Interview door Petra van der Kooij. In: Van der Kooij, P. (2019). Waarom zou ik? Handelen in een veranderend klimaat. Leusden: ISVW Uitgevers, pp. 15-24.
 • Huijer, M. (2019). 'De kunst van het boekenschenken.' In: Leo van de Wetering en Tijn Boon. Denkend aan Donner. Een ode aan het lezen. Rotterdam, Donnerboekhandel, pp.171-174.
 • Huijer, M. (2017). ’ Hoe definieer je kwaliteit van leven?’ In: Hoe zwaar is licht: Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap. Amsterdam: Balans, pp. 149-151.
 • Huijer, M. (2016). ‘Europa kan ook zonder hekken’. In: Brainwash. De belangrijkste vraag van nu. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, pp. 87-91. (Reprint van NRC.Next, juli 2015)
 • Huijer,M. (2015). ‘De verrukkelijke smaak van het niets’ Ism Reinjan Mulder. In: Valerie Granberg, Diner Pensant: waar filosofen op kauwen. Leusden: ISVW Uitgevers, pp. 154-155.
 • Huijer, M. (2015). Bijdrage aan Isa Hoes (red.) Gedichten die vrouwen aan het huilen maken. Amsterdam: Prometheus.
 • Huijer, M. (2014). Ritme schept de tijd. In: Tijd? Altijd. Sofie Vandamme (red.), Studium Generale 2013-2014. Gent: Academia Press, pp. 57 - 70.
 • Huijer, M. (2014). Werkpaarden, luxepaarden en drie-uur-werkpaarden. In: Brandstof. Vlammende dialogen over vragen van levensbelang. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, pp. 69-81.
 • Huijer, M. (2014). Uitbesteden van discipline. In: Zie de Mens… Hij is niet meer. Geschenk van de Maand van de Filosofie. Amsterdam: Boom uitgevers (Hoofdstuk uit: Discipline (zie ‘boeken’).
 • Huijer, M. (2014). Wijsgerige Antropologie. In: Frank Meester, Maarten Meester en Natascha Kienstra (red.) Durf te Denken. Filosofie voor de bovenbouw. (vwo) Amsterdam: Boom uitgevers, pp. 14-39.
 • Huijer, M. (2013). Storytelling as a way to enrich democratic discussion. The Dutch debate on embryo selection for hereditary breast cancer (First published in Biosocieties, zie Huijer 2009). In: Derkx, P and H. Kunneman, Genomics and Democracy. Amsterdam/New York: Rodopi, pp. 325-348.
 • Huijer, M. & Sabelis, I. (2010). De publieke noodzaak om ritmes goed af te stemmen. Hoe sociale ritmes het leven gemakkelijk of moeilijk maken. In: A. van den Broek & M. Cloïn (red.) Komt tijd, komt raad? Essays over mogelijkheden voor een nieuwe tijdsorde. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
 • Huijer, M (2009). Het echte wachten kan beginnen. In: Ubbink, H. (red.) Vakantiedoeboek. Amsterdam: Humanholidays, pp. 127-128.
 • Huijer, M (2008). Nieuw en onverwacht! De weerklank van vrouwelijke praktijken in de filosofie van de tijd. In: Manon Duintjer (red.) Zij denkt dus zij bestaat. Over vrouwen, mannen en denken. Amsterdam: Ambo, pp. 39-49.
 • Huijer, M (2008). De toekomst in het heden halen. In: De Beaufort, I. et al. (red.) Kwetsbare kinderen: een ethische zorg. Casus en commentaren. Den Haag: Lemma, pp. 292-296.
 • Huijer, M. (2008). De ideale borst. In: Inez de Beaufort et.al (red.) Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg. Den Haag: Lemma, 347-350.
 • Huijer, M. (2006). Gewoon gelukkig zijn. In: K. van Beek & Y. Zonderop (red.) 30 plannen voor een beter Nederland. Amsterdam: De Volkskrant/Meulenhoff, pp. 38-42.
 • Huijer, M. (2006). Juryrapport bij de toekenning van de vierde Spinozalens. In: Donna Dickenson. Lichaam en eigendom. Boom/Stichting Internationale Spinozaprijs, pp. 11-20.
 • Huijer, M. (2004). ‘The desire to belong’ and ‘No dusty remnant’. In: K.Clevis & C. Santing (eds.). The eternal body. Budel: Damon, pp. 118-135. In Nederlandse vertaling verschenen als ‘Het verlangen ergens bij te horen’ en ‘Geen stoffig restant’. In: K. Clevis & C. Santing (red.). Het eeuwige lichaam. Budel: Damon, pp. 118-135.
 • Huijer, M. (2003). Emoties en verlangens in de palliatieve zorg. In: M. Verkerk, R. Hartoungh (red.) Ethiek en Palliatieve Zorg, Assen: Van Gorcum: pp. 77-92 (with G. Widdershoven). (Herziene versie van Huijer M., Widdershoven G. (2001). Desires in palliative medicine. Five models of the physician-patient interactions of palliative treatments related to Hellenistic therapies of desire. Ethical Theory and Moral Practice, pp. 143-159).
 • Huijer, M. (2002). Het moneyappeal van Craig Venter. Gedogen en wildheid in globale wetenschap. In: Oenen, G. van (red.) Ongeregelde orde. Gedogen en de omgang met wilde praktijken. Amsterdam: Boom uitgevers, pp. 119-142.
 • Huijer, M. (1999). Een niet te verenigen duo. Seksuele pluriformiteit en Constandses ene moraal van wederkerigheid. In: B. Gasenbeek, R. de Jong, P. Edelman (red) Anton Constandse. Leven tegen de stroom in. Breda: Papieren Tijger / Utrecht: Het Humanistisch Archief, pp. 129-140.
 • Huijer, M. (1997). De spuitenkast aan de Binnenkant, in: L. de Jonge (red.) Belangenvereniging Druggebruikers MDHG 1977-1997. 20 jaar in een roes van overwinning. Amsterdam: De Maatschap, pp. 13 en 15.
 • Huijer, M. (1995). M. Foucaults vriendschap: een bevrijdend moment van onzekerheid. In: M. Karskens, J. Keulartz (red.) Foucault herdenken. Over werk en werking van Michel Foucault, Budel: Damon, pp. 42-50.
 • Huijer, M. (1995). Denken in veelheid en verschil. Nietzsche als inspiratiebron voor een hedendaags anarchisme. In: H. Oosterling, S. Thisse (red.) De AS (109/110): 68-78.
 • Huijer, M. (1994). Een zorg voor haarzelf. Een politiek denken over verscheidenheid in gezondheidsaanspraken en gezondheidszorg. In: A. Meinen, C. Parlevliet, S. Sevenhuijsen (red.) Op haar recept. Vrouwen in debat over gezondheidszorg. Amsterdam: De Balie ism METIS/Vrouwenstudies Utrecht, pp. 42-55.

Dutch

 • Huijer, M. (2023, 24 februari). Leven in een langgerekt nu. Boekbespreking Ideni-tijd van Paul van Tongeren. Filosofie Magazine.
 • Huijer, M. (2022). 'Tussen totalitaire tendens en terreur'. Voorpublicatie van het nawoord bij Imperialisme van Hannah Arendt. Filosofie Magazine, (11): 40-44.
 • Huijer, M. (2020). (Samen)leven met Corona. Wees lief voor jongeren. Weblog voor De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
 • Huijer, M. (2019). Denken als Foucault, recensie van de nieuwe vertaling door Jeanne Holierhoek van De Geschiedenis van de seksualiteit (vol. I-III) van Michel Foucault, Filter, 26(1): 44-46.
 • Huijer, M. (2016). Cultiveren van Compassie. Ethici en de crisis van solidariteit met ontheemden en vluchtelingen. Verschenen in het themanummer Vluchtelingen en Ethiek van Filosofie en Praktijk, 37(4).
 • Huijer, M. (2015). Gelijkheid, verschil of diversiteit? Filosofie Magazine, 24(9).
 • Huijer, M. (2014). Historische voorwaarden voor de ontwikkeling van het neoliberalisme. Civis Mundi, 26.
 • Huijer, M. (2013). De terugkeer van discipline. Psychologie Magazine 32(9): 44-50.
 • Huijer, M. (2013). Zijn we te sober geworden? Filosofie Magazine 22(4): 36-41.
 • Huijer, M. (2011). Michel Foucault over het ware filosofische leven. Filosofie Magazine, 20(8).
 • Huijer, M. (2011). Leve het lawaai! Marli Huijer filosofeert in het Grand Cafe. Filosofie Magazine, 20(6): 44-47.
 • Huijer, M. (2010). Flexibel of karakter? Perverse prikkels. HUMAN, zomer: 10-13.
 • Huijer, M. & Jaminon, J. (2010). Een lectoraat Filosofie & Beroepspraktijk in het hbo. Thema, (1).
 • Huijer, M (2009). Iets nieuws beginnen. Filosofie Magazine, 18(3).
 • Huijer, M. (2008). Zoeken naar het juiste ritme in de 24-uurs-economie. Filosofie Magazine, (17)8: 16-19.
 • Huijer, M. (2008). En nu de echte seksuele bevrijding. Filosofie Magazine, (17)1: 22-28.
 • Huijer, M. & van Diggele, M. (2007). Onderwijs is er niet alleen voor een elite. Filosofie Magazine, 16(7) In gewijzigde versie ook gepubliceerd in Meso Magazine, 27(156): 25-28.
 • Huijer, M. (2007) De belofte van het onverwachte. Filosofie Magazine, 16(6): 24-28.
 • Huijer, M. (2007) Orkest zonder dirigent. Biologie, hersenen en omgeving bepalen samen of we ons mannelijk of vrouwelijk gedragen. Academische Boekengids, 62: 11-13.
 • Huijer, M. (2006) Orgaanhandel: Een duivels dilemma. Filosofie Magazine, 15(3): 16-19.
 • Huijer, M. (2006) The lady vanishes. Wat hebben Locke, Hegel en Marx over vrouwen en eicellen te zeggen? Interview met Donna Dickenson. Krisis, 3: 54-61.
 • Huijer, M. (2005) Licht. Krisis, 6(4): 113-116.
 • Huijer, M. (2005) Nieuw seksisme: verbond tussen biologie en behoudzucht. Filosofie Magazine, 14(7): 44-48.
 • Huijer, M. (2005) Door de genen de vrouw niet meer zien. Over feminisme, stamcellen en embryo’s. 16e Annie Romein-Verschoor lezing.
 • Huijer, M. (2004) Vrouwenklonen. Vrouwen als heldinnen en slachtoffers van mannelijke kloningsdrang. Lover, 31(1): 4-5.
 • Huijer, M. (2003) Gereedschap voor het overvolle heden. Filosofie Magazine, 12(10): 28-31.
 • Huijer, M. (2003) Foetussen met een ‘foutje’. Genetische testen. Lover, 30(4): 44-46.
 • Huijer, M. (2002). Geloof in de menselijke natuur, recensie van Francis Fukuyama. De nieuwe mens. Onze wereld na de biotechnologische revolutie. Filosofie Magazine, 11(4): 58-59.
 • Huijer, M. (2002) Beloftes van een beter bestaan. Het eenzijdige mensbeeld van het Human Genome Project, Filosofie Magazine 11(2): 24-27.
 • Huijer, M. (2000). Levenskunst en zelf sterven. De sumoworsteling van Annemarie Grewel. Tijdschrift voor Humanistiek 1(2): 48-54.
 • Huijer, M. (2000) Echte natuur is saai. Filosofie Magazine, 9 (4): 42-45.
 • Huijer, M. (2000) Praktische wijsheid redt ethiek. Recensie van G. Widdershoven, Ethiek in de kliniek. Filosofie Magazine, 9(9): 56-57.
 • Huijer, M. (2000) De digitale Faust. Recensie van computerspel. Filosofie Magazine, 9(2): 56-57.
 • Huijer, M. (1999). 'Mensen met dergelijke relaties'. Boekbespreking Sex and social justice, door Martha C. Nussbaum. Filosofie Magazine, (6): 61.
 • Huijer, M. (1999, november/december). Aan kennis hangt een pijskaartje. Boekbespreking Myra van Zwieten en André Kalden, Ons gescreende lichaam. Kansen en risico's van de genetica. Vrouw & Gezondheidszorg, 8 (6): 22-23.
 • Huijer, M. (1997, september/oktober). De macht van de verpleegkundige. Boekbespreking Anne-Mei The, 'Vanavond om 8 uur...' Vrouw & Gezondheidszorg, 6 (5): 20-21.
 • Huijer, M., Schuurman, W. (1997, augustus). Pijnbestrijding of levensbeëindiging zonder verzoek? Amice, tijdschrift voor de medische beroepsgroep in Holland noord, 3 (4): 19-21.
 • Huijer, M. (1994, mei/juni). Joan Tronto: 'Zorgen is een weinig romantische, maar waardevolle last'. Interview met Joan Tronto. Vrouw & Gezondheidszorg, 3 (3): 4-6.
 • Huijer, M. (1993, september/oktober). Vrouwelijke genezers door de eeuwen heen. Boekbespreking Jeanne Achterberg, Woman as healer. Vrouw & Gezondheidszorg, 2 (5): 22-24.
 • Huijer, M. (1992, december). De medische ethiek is te eenzijdig gericht op grote zaken van leven en dood. Boekbespreking Feminist perspectives in medical ethics. Vrouw & Gezondheidszorg, 1(6): 22-24.
 • Huijer, M. (1989). Aidspreventie en drughulpverlening. Jojo Infobulletin, (29): 5-9.

Dutch

 • Huijer, M (2024, 12 juni) 'Het virus is niet vatbaar voor discussie'. Essay in de Groene Amsterdammer.
 • Huijer, M. (2024, 20 februari) Over ‘goed rouwen’: ‘Alleen in verbeelding kan het niet-geleefde leven doorgaan’. Essay in de Volkskrant.
 • Huijer, M. & Kinneging, A. (2023, december). Nauwelijks canonieke denkers in het examenthema, is dat erg? Spinoza!.
 • Huijer, M. De dood als xylofoon. Een vrolijke blik op de toekomst. (2022, 2 juni). Voorpublicatie in de Groene Amsterdammer.
 • Huijer, M. (2022, 26 mei) Hoe oud willen we worden? Essay in FD.
 • Huijer, M. (2022, 25 mei). Goed sterven, laten we dat proberen terug te veroveren op medisch overleven. Opiniestuk in de Volkskrant.
 • Huijer, M (2021, 4 november). De coronamaatregelen bedreigen de solidariteit waarop ze juist zouden berusten. Bij Nader Inzien.
 • Huijer, M, (2020, 30 december). Wijzer door Corona. Opiniestuk in De Volkskrant.
 • Huijer, M. (2018, 20 augustus). Vluchtelingen en gekken stoppen we het liefst weg. Filosofie Magazine, 27(9).
 • Huijer, M. (2018, 14 april) Voel je vrij om de liefde te doen. Fragment uit Beminnen. Nieuw licht op seksuele vrijheid. De Standaard.
 • Huijer, M. (2018, 30 maart). Voel je vrij om de liefde te doen. Fragment uit Huijers nieuwste publicatie Beminnen. Nieuw licht op seksuele vrijheid. NRC Handelsblad.
 • Huijer, M. (2017, 16 september). Robot maakt oudere eenzaam. Essay in de serie 'Eeuwig leven. Nooit ziek'. Trouw.
 • Huijer, M. (2017, 21 september). Voorbij de Horizon. Marli Huijer geeft antwoord op de vraag welk kunstwerk van de jongste vijf jaar het best onze tijdgeest vangt. Rekto:verso, (77).
 • Huijer, M. (2017, 15 april). Wil je dat wel weten? Essay over de moraliteit van medische testen in de serie 'Eeuwig leven. Nooit ziek'. Trouw, 15 april.
 • Huijer, M. (2017, april). Boekfragment Leve de Publieksfilosofie. BK Filosofie.
 • Huijer, M. (2017, 1 april). De superieure seksualiteit. Marli Huijer interviewt Peter Sloterdijk. Volkskrant.
 • Huijer, M. (2016, 7 oktober). Waardeer de onbeweeglijkheid. Leeuwarder Courant.
 • Huijer, M. (2016, 1 oktober). Doodgaan hoort erbij. NRC Handelsblad.
 • Huijer, M. (2016, 30 maart). Wij zijn allemaal migranten. Trouw.
 • Huijer, M. (2016, 6 februari). Smartphone staat gesprek in de weg, AD/Haagsche Courant.
 • Huijer, M. (2015, 24 december). Reden tot optimisme over de vluchtelingencrisis. Het Parool.
 • Huijer, M. (2015, oktober). Tussen moslims en niet-moslims. Mohammed-glossy.
 • Huijer, M. (2015, 3 oktober). Bildung, de tandeloze tijger. Trouw.
 • Huijer, M. (2015, 17 juli). Europa kan ook zonder die hekken. NRC.Next.
 • Huijer, M. (2015, 27 april). De filosofie van hard werken. Terugblik op het denken van René Gude. Trouw.
 • Huijer, M. (2014, december). Relationele discipline. Je kunt het niet alleen. De voetbaltrainer, p. 38-39.
 • Huijer, M. (2014, 9 augustus). Op den duur. De Volkskrant.
 • Huijer, M. (2014, 3 april). De lokroep van ja. De Volkskrant.
 • Huijer, M. (2013, 23 november). Koester de discipline. Trouw.
 • Huijer, M (2013, 27 maart). Zijn we te sober geworden? Filosofie Magazine
 • Huijer, M. (2013, 23 maart). Techniek zet ethici buiten spel. Trouw.
 • Huijer, M. (2011, mei). Op zoek naar nieuwe leefritmes. Opzij, pp. 14-17.
 • Huijer, M. (2010, 7 september). Krijgen van kinderen moet gewoon bij het leven horen. Trouw.
 • Huijer, M. (2010, 24 juli). Recht van kind is sterker dan recht op een kind. NRC Handelsblad.
 • Huijer, M. (2010) Kind van zijn tijd. De houdbaarheid van Wijnbergs filosofie. Roodkoper. Tijdschrift voor cultuur, religie en politiek, 14(1): 15-16
 • Huijer, M. & Mulder, R. (2010, 16 januari). Geef oude rituelen rond oertradities alle ruimte. Trouw.
 • Huijer, M. & Bergh, B. van den (2009, 6 augustus). Hoeveel verandering verdraagt een mens? De Volkskrant.
 • Huijer, M. (2008, 6 december). Regels voor de praatzieke burger. Trouw.
 • Huijer, M. & Horstman, K. (2007, 3 maart). Reserves bij opheffen van verbod op embryokweek. NRC Handelsblad.
 • Huijer, M. & Horstman, K. (2007, 29 juni). Eicel afstaan is niet zomaar iets. Trouw.
 • Huijer, M. & Harbers, H. (2006, 18 februari). DNA en verjaring. Dingen gaan voorbij, ze gaan over - en dat is maar goed ook. NRC Handelsblad.
 • Huijer, M. (2005, 29 januari). Geen haast. We leven lang. De Volkskrant.
 • Huijer, M. & Horstman, K.(2004, 14 mei). Zitten er grenzen aan het prenataal testen van vrouwen. Utrechts Nieuwsblad.
 • Huijer, M. & Horstman, K. (2004, 18 maart). Onderzoek embryo's. NRC Handelsblad.
 • Huijer, M. & Tillie, J. (2001, 15 november) Kwetsbaar in Amerika. De Volkskrant.
 • Huijer, M. & Harbers, H. (2000, 15 juli). Vrije jongen zet DNA-onderzoek op zijn kop. De Volkskrant.
 • Huijer, M. & Hiddinga, A. (1998, 26 februari). Het is te vroeg voor een varkenshart.NRC Handelsblad.
 • Huijer, M. (1997, 14 mei). Voor aids-patient kan 'gewoon' leven beter zijn dan lang leven. De Volkskrant.
 • Huijer, M. De burger schrikt, de staat beschikt. (1988, april-juni). de AS, 16(82), pp. 5-11.

Dutch

 • Huijer, M (2024, 4 juni). In Dordrecht zoek ik naar de sporen van mijn lievelingstante Joop. Trouw
 • Huijer, M (2024, 21 mei). Is het oude normaal definitief voorbij? Ik mag hopen van niet. Trouw.
 • Huijer, M (2024, 7 mei). De 5500 mensen die niet naar de Dam gingen, zetten het hele reserveringscircus voor gek. Trouw.
 • Huijer, M (2024, 22 april). Wat is er mis met onze publieke omroep? Trouw.
 • Huijer, M (2024, 9 april). De kroeg als ideale training voor prettig samenleven. Trouw.
 • Huijer, M (2024, 26 maart). Ook boeken verbrand je niet levend. Trouw.
 • Huijer, M (2024, 11 maart). Hoe lang blijft ‘nooit meer’ nog een loze kreet? Trouw.
 • Huijer, M. (2024, 27 februari). Nu energie een noodzakelijke levensbehoefte wordt, moeten we het niet meer als koopwaar zien. Trouw.
 • Huijer, M. (2024, 12 februari). Hoe de machtige tractor de democratie in gevaar kan brengen. Trouw.
 • Huijer, M. (2024, 30 januari). Thuis is niet alleen een plek waar iets of iemand op je wacht, het kan van alles zijn. Trouw.
 • Huijer, M. (2024, 16 januari). Er zou een grens aan rijkdom moeten zijn. Trouw.
 • Huijer, M. (2024, 1 januari). Een mooie deal: in plaats van vuurwerk een gemeenschappelijk wintervuur in elke buurt.Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 18 december). Vreemd: we koesteren eeuwenlang de redelijkheid, toch breken er steeds weer oorlogen uit. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 5 december). Als ik Omtzigt was, zou ik niet gerust zijn op een paar snelle beloftes van Wilders. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 20 november). Wat de intersectionele theorie leert: dat de ene vorm van onderdrukking de andere versterkt. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 7 november). Hoe de stem van vrouwen alweer verdwijnt achter die van het embryo en de wetenschap. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 23 oktober). Wraak is onverzadigbaar en kan een cyclus van geweld in gang zetten. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 9 oktober). Hoe gewenst is de heupairbag, bedoeld om een acute dood door een val te voorkomen? Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 26 september). Wat een openbare bibliotheek het meest democratische ding in de wereld maakt.Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 11 september). Als u een politicus ‘bestaanszekerheid’ hoort zeggen, begin dan meteen met twijfelen. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 28 augustus). In Poetins oorlog draait alles om mannen, en raken vrouwen in de marge. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 14 augustus). Weg met de verplichte zomervakantie. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 1 augustus). Bubbling is geen lichtzinnig seksueel vermaak, maar een op gezamenlijkheid en vernieuwing gericht ritueel. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 17 juli). Wat ik aan Kafka en Milan Kundera heb bij de dood van onze lieve hond. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 27 juni). Waarom de excuses van de koning krachtiger geweest waren als hij ook geknield had.Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 20 juni). De realiteit: de aarde is te klein voor acht miljard Nederlandse levens. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 6 juni). Mijn oma moest nog kiezen tussen schrijven en trouwen.Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 23 mei). Een Russische tank op het Leidseplein, hoe smakeloos is dat?Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 9 mei). De uitvinder van AI heeft spijt. Wat moeten we daarmee?Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 25 april). Ik kijk nu al uit naar een boek van Inez Weski. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 10 april). Zonder pijn en lijden zijn mensen minder geneigd om voor elkaar te zorgen en elkaar te zien.Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 28 maart). Beatrijs Ritsema trok een belangrijke les uit haar vak.Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 14 maart). Het water hoeft maar een meter te stijgen en mijn huis staat onder. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 28 februari). De dodelijke vijand is nu een ziekte van onszelf. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 14 februari). Schaduwwerk is een unieke vorm van knechtschap. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 31 januari). Ik mis de bezonnenheid nu de oorlog wordt opgevoerd. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 17 januari). Eeuwige rust? Laat mij na tien jaar maar weer plaats maken voor een ander. Trouw.
 • Huijer, M. (2023, 3 januari). We vissen in troebel water bij grensoverschrijdend gedrag tussen vrouwen. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 20 december). Altijd maar alles beschikbaar hebben heeft een keerzijde. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 5 december). Protesteren is geen gunst, maar een recht. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 22 november). Hannah Arendt verdient het niet om als liefdesobject te worden neergezet. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 7 november). De excuusparadox: moet je je voor je eigen bestaan verontschuldigen? Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 25 oktober). We moeten ook enge dieren beschermen. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 11 oktober). De kwestie-Arib en de fantasie van het betaald zetten. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 27 september). Wat vooruitgang of bederf is, is niet makkelijk te zeggen. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 13 september). ‘Oversterfte’ is géén neutraal begrip. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 30 augustus). Ik ben niet verantwoordelijk voor de chaos in Ter Apel, dus ik hoef niks te doen. Toch? Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 15 augustus). Wat we zoal kwijtraken als de gewone fiets verdwijnt. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 1 augustus). Zit onder de sympathie voor boeren wellicht weerzin tegen klimaatafspraken? Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 19 juli). Eens gereformeerd, altijd gereformeerd? Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 5 juli). Filosofie als wapen tegen conflicten. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 21 juni). Laat vrouwen en mannen machtsmisbruik van de baas niet gedachteloos ondergaan. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 7 juni). De brief van wetenschappers Koopmans en Bonten slaat de plank volledig mis. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 24 mei). Zie de sms'jes van Rutte niet als ambtelijke stukken maar als gewone kleine gesprekjes. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 3 mei). De onzichtbare gast in de hogesnelheidstrein naar Parijs deed me denken aan Sartres gluurder. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 12 april). Al ligt oorlog altijd op de loer, kernwapens zijn niet het antwoord. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 29 maart). Medemenselijkheid is een krachtiger motief om een vluchteling in huis te nemen. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 15 maart). Ik wilde de eenden op mijn steiger niet als object tegemoet treden, maar als gelijkwaardige wezens. Maar hoe doe je dat? Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 1 maart). Geen oorlog in Europa? Doe dan de auto de deur uit en zet de verwarming laag. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 15 februari). Laten we met de steun aan Oekraïne niet weer in de valkuil van de goede bedoelingen trappen. Trouw.
 • Huijer, M. (2022) Als een vrouw een abortus wilde, vroegen de artsen door. Waarom niet bij afstandsmoeders? Trouw, 1 februari.
 • Huijer, M. (2022, 18 januari). Hoe de wetenschap de politiek binnendringt en vice versa. Trouw.
 • Huijer, M. (2022, 4 januari). Wat heeft de slijterij wat de boekhandel niet heeft? Trouw. About Corona.
 • Huijer, M. (2021, 21 december). Waarom juist de scholen open moeten blijven. Trouw.
 • Huijer, M. (2021, 7 december). De epidemie gaat steeds meer op een Griekse tragedie lijken. Trouw.
 • Huijer, M. (2021, 23 november). Geweigerd bij het schaatscafé: Waarom voel ik mij zo vernederd? Trouw.
 • Huijer, M. (2021, 9 november). Hugo’s blokjescodes maken de mens overbodig. Trouw.
 • Huijer, M. (2021, 26 oktober). Maakt het feminisme vrouwen eenzaam? Trouw.
 • Huijer, M. (2021, 12 oktober). Hoe de illusies van echtheid ons leven binnendringen. Trouw.
 • Huijer, M. (2021, 28 september). De valkuilen van verplichte registratie. Trouw.
 • Huijer, M. (2021, 14 september). Huppelend naar de derde lockdown. Trouw.
 • Huijer, M. (2021, 30 april). We moeten weer eens praten. Human Inc.
 • Huijer, M. (2020, 24 december). Een uitgestorven wereld. Human Inc.
 • Huijer, M, (2020, 30 december). Wijzer door Corona. De Volkskrant.
 • Huijer, M. (2020, 15 september). Bevrijd je innerlijke bastaard. Human Inc.
 • Huijer M. (2020, 29 april). Brief in de serie 'Innig ben ik binnen. Intimiteit in quarantaine'. Spui25.
 • Huijer, M. (2020, 29 juli). De kleine prins en het afwaswater. Human Inc.
 • Huijer, M. (2019, 12 december). Rumoer in de eerste klas. Human Inc.
 • Huijer, M. (2019, 23 september). Wie doet de deur op slot? Human Inc.
 • Huijer, M. (2019, 12 juni). Vecht als een vriend. Human Inc.
 • Huijer, M. (2018, 24 september). Wie zit er nou op jou te wachten? Human Inc.
 • Huijer, M. (2018, 25 juni). Zoek de verschillen. Human Inc.
 • Huijer, M. (2018, 3 april). Mijn broer is ziek. Human Inc.
 • Huijer, M. (2018, 30 januari). Te mooi om waar te zijn. Human Inc.
 • Huijer, M. (2017, 26 september). Je moet je schamen. Human Inc.
 • Huijer, M. (2017) Nederland is geen meertalig land. Asiel en Migrantenrecht.
 • Huijer, M. (2017, 20 juli). Wetenschap is meer dan een mening. Human Inc.
 • Huijer, M. (2017, 6 april). Familie op afstand. Human Inc.
 • Huijer, M. (2017) Populisme. Filosofie Magazine, 26(2).
 • Huijer, M. (2016) Wir wohnen hier. Filosofie Magazine, 25(12).
 • Huijer, M. (2016, 9 januari) Negatief Reisadvies. Human Inc.
 • Huijer, M. (2016) Boekhandel. Filosofie Magazine, 25(10).
 • Huijer, M. (2016, 13 september). Minister Schippers, houd het lijk in de kast. De Moslimkrant.
 • Huijer, M. (2016). Onwetend? Filosofie Magazine, 25(9).
 • Huijer, M. (2016, najaar). Het gevaar van Bildungs-hoogmoed. Human Inc.
 • Huijer, M. (2016). Taxibusje. Filosofie Magazine, 25 (6).
 • Huijer, M. (2016, 28 juni). Doodgaan was niets voor ons. Human Inc.
 • Huijer, M. (2016). Herkauwen. Filosofie Magazine, 25(5).
 • Huijer, M. (2016). Gift. Filosofie Magazine, 25(4).
 • Huijer, M. (2016, 17 maart). God wordt een goede ouwe lieve vriend. Human.
 • Huijer, M. (2016). Muziektechnologie. Filosofie Magazine, 25(3).
 • Huijer, M. (2016). Lustprincipe, Filosofie Magazine, 25(2).
 • Huijer, M. (2015). Moskee om de hoek. Human (4).
 • Huijer, M. (2015). Overmoed. Filosofie Magazine, 24(12).
 • Huijer, M. (2015). Wij modernen. Filosofie Magazine, 24(11).
 • Huijer, M. (2015). Baas over eigen pensioen. Human. (3)
 • Huijer, M. (2015). Levensreisplan. Filosofie Magazine, 24(9).
 • Huijer, M. (2015). Žižeks val. Filosofie Magazine, 24(7).
 • Huijer, M. (2015). Zonder verhalen geen helden. Human, 2015(2).
 • Huijer, M. (2015). Doodeenvoudig. Filosofie Magazine, 24(5).
 • Huijer, M. (2015, 24 maart). In bed met een levensbeschouwing, Human Inc.
 • Huijer, M, Meester, F. (2015, 21 januari). Moderne Helden. Link, Haagse Hogeschool.
 • Huijer, M. (2014). Con Dolore, het pijnwoord. Human, (4)
 • Huijer, M., Meester, F. (2014, 19 november). Wereldburgerschap. Link, Haagse Hogeschool.
 • Huijer, M. (2014, 22 oktober). Onbevlekt actief burgerschap. Human, (3).
 • Huijer, M., Meester, F. (2014, 24 augustus). Headless Chickens. Link, Haagse Hogeschool.
 • Huijer, M. (2014, 30 juni). Witte kap. Human, (2).
 • Huijer, M. (2014, 25 maart). Het wereldbordspel. Human, (1).
 • Huijer, M. (2013, 8 oktober). De Kretenzer geit. Human, (3).
 • Huijer, M. (2013, 14 november). Koester de aarzeling. Human, (2).
 • Huijer, M. (2013, 8 juli). Schaatsend door het leven. Human, (1).
 • Huijer, M. (2009, apri). Opnieuw beginnen na een breuk. Hartstichting.
 • Huijer, M. (2004, september). Wereldwijven. Opzij.
 • Huijer, M. (2003, februari). Heldinnen in de race om de kloon. Opzij.