Boeken

Publicaties

 • Huijer, M. (2013). Storytelling as a way to enrich democratic discussion. The Dutch debate on embryo selection for hereditary breast cancer (First published in Biosocieties, zie Huijer 2009). In: Derkx, P and H. Kunneman, Genomics and Democracy. Amsterdam/New York: Rodopi, pp. 325-348.
 • Huijer, M. (2010, 7 september). Krijgen van kinderen moet gewoon bij het leven horen. Trouw.
 • Huijer, M. (2009). Storytelling to Enrich the Democratic Debate: ·The Dutch Discussion on Embryo Selection for Hereditary Breast Cancer. Biosocieties, 4: 223-238.
 • Huijer, M. (2009). Book review Marking time. On the anthropology of the contemporary by Paul Rabinow. Genomics, Society and Policy, 5(1): 139-141.
 • Huijer, M. (2007). Orchestrating Time in the Genomic Era Timescape Perspective on the Changing Practice of Hereditary Breast Cancer Prevention. Configurations. A Journal of Literature, Science, and Technology, 13(3): 421-434. (gepubliceerd in 2007).
 • Huijer, M. & with Harbers,H (2007, ). Introduction. Configurations. A Journal of Literature, Science and Technology, 13(3): 323-330.
 • Huijer, M. (2007) Orkest zonder dirigent. Biologie, hersenen en omgeving bepalen samen of we ons mannelijk of vrouwelijk gedragen. Academische Boekengids, 62: 11-13.
 • Huijer, M. & Horstman, K. (2007, 3 maart). Reserves bij opheffen van verbod op embryokweek. NRC Handelsblad
 • Huijer, M. & Horstman, K. (2007, 29 juni). Eicel afstaan is niet zomaar iets. Trouw.
 • Huijer, M. (2006) The lady vanishes. Wat hebben Locke, Hegel en Marx over vrouwen en eicellen te zeggen? Interview met Donna Dickenson.Krisis, 3: 54-61.
 • Huijer, M. (2006). Between Dreams and Reality: The Dutch Approach to Genomics and Society: The Dutch Approach to Genomics and Society. Biosocieties 1(1): 91-95.
 • Huijer, M. (2006). Vanuit het ‘nu’ de voorbije en toekomstige evolutie overzien. Een tijdsdiagnose van genomics. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 98(4): 257-69.
 • Huijer, M. & Harbers, H. (2006, 18 februari). DNA en verjaring. Dingen gaan voorbij, ze gaan over - en dat is maar goed ook. NRC Handelsblad.
 • Huijer, M. (2005) Nieuw seksisme: verbond tussen biologie en behoudzucht. Filosofie Magazine, 14(7): 44-48.
 • Huijer, M. (2005) Door de genen de vrouw niet meer zien. Over feminisme, stamcellen en embryo’s. 16e Annie Romein-Verschoor lezing.
 • Huijer, M (2005). Democratic transactions in the life sciences. A gender democratic labyrinth. (In collaboration with visual artist I. Janze). European Journal of Women’s Studies, 12(1): 9-29.
 • Huijer, M. (2004) Vrouwenklonen. Vrouwen als heldinnen en slachtoffers van mannelijke kloningsdrang. Lover, 31(1): 4-5.
 • Huijer, M. & Horstman, K.(2004, 14 mei). Zitten er grenzen aan het prenataal testen van vrouwen. Utrechts Nieuwsblad.
 • Huijer, M. & Horstman, K. (2004, 18 maart). Onderzoek embryo's. NRC Handelsblad.
 • Huijer, M. (2003) Foetussen met een ‘foutje’. Genetische testen. Lover, 30(4): 44-46.
 • Huijer, M. (2003). Reconsidering democracy. The start of the Human Genome Project Science Communication, 24(4): 479-502.
 • Huijer, M. (2002). Geloof in de menselijke natuur, recensie van Francis Fukuyama. De nieuwe mens. Onze wereld na de biotechnologische revolutie. Filosofie Magazine, 11(4): 58-59.
 • Huijer, M. (2002) Beloftes van een beter bestaan. Het eenzijdige mensbeeld van het Human Genome Project, Filosofie Magazine 11(2): 24-27.
 • Huijer, M. & Harbers, H. (2000, 15 juli). Vrije jongen zet DNA-onderzoek op zijn kop. De Volkskrant.
 • Huijer, M. (2000). Het Boek des Levens. De betekenis van ‘het’ menselijk genoom. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 92: 306-310.
 • Huijer, M. (1994). Een zorg voor haarzelf. Een politiek denken over verscheidenheid in gezondheidsaanspraken en gezondheidszorg. In: A. Meinen, C. Parlevliet, S. Sevenhuijsen (red.) Op haar recept. Vrouwen in debat over gezondheidszorg. Amsterdam: De Balie ism METIS/Vrouwenstudies Utrecht, pp. 42-55.

Media: radio, tv, podcast

 • Weerstand tegen invriezen van eicellen. Radio-interview Marli Huijer, (2009, 17 juli). Tros Nieuwsshow, NPO Radio 1, TROS.
 • Marli Huijer spreekt over James Watson’s standpunt over genen en IQ. (2007, 23 oktober). De Wereld Draait Door, VARA.
 • Marli Huijer over preconceptuele spreekuren. Gezondheid moet je afwegen tegen andere waarden, zoals liefde. (2007, 19 september). Nova, NTR, VARA, NOS.
 • Marli Huijer over commercialisering van genetica. (2001, maart).Twee Vandaag, AVRO.
 • Vrouwen en prenatale testen. (2004, 20 september). Plein Publiek, NPO Radio 1, NCRV.
 • Vrouwen en eicellen. (2004, 10 juni). Desmet Live, NPO Radio 5, IKON.

Media: kranten & tijdschriften

 • ‘Preconceptiezorg, waarom niet?’ Interview Marli Huijer. (2008, februari). Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie.
 • 'Je eicellen verkopen: dat gaat wel heel ver.' Interview Marli Huijer. (2007, oktober).Viva.
 • ‘Niemand staat stil bij wat dit betekent voor vrouwen’. Interview met Marli Huijer over het verbod op het kweken van embryo's voor wetenschappelijke doeleinden. (2006, 3 november). Trouw.
 • 'Marli Huijer en Klasien Horstman: Biotechnologie is een vrouwenzaak'. Interview met Klasien Horstman en Marli Huijer. (2004, 12 juni).NRC Handelsblad.
 • 'De biotechnologie zal ; ook de liefde veranderen'. Interview met Klasien Horstman en Marli Huijer over het boek Factor XX. (2004, 1 juni). Opzij.
 • ‘Vrouwen zijn mensen, geen eicelleveranciers’. Interview met Marli Huijer over het boek Factor XX. (2004, 26 mei). De Telegraaf.