Marli Huijer

Wie als een vreemdeling onze cultuur bestudeert, ziet een ijverig, druk en beweeglijk volkje, dat almaar poogt meer gedaan te krijgen in de luttele tijd die het beschoren is. Maar datzelfde ijverige volkje staat ook urenlang in de file, of zit avond aan avond stil voor de televisie of achter de computer. Het idee dat we met onthaasting het probleem van onze cultuur oplossen is te simpel. De haast ontstaat, omdat we in het heden druk doende zijn de toekomst te kiezen en het verleden te behouden.