Introductie

Prof.dr. Marli Huijer is emeritus hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter Stichting Maand van de Filosofie en columnist voor dagblad Trouw. Ze is voormalig Denker des Vaderlands (2015-2017). Ze is opgeleid tot filosoof en arts en promoveerde op het werk van Michel Foucault. Huijers onderzoek richt zich op de filosofie van mens en cultuur. Vooral de vraag hoe mensen tot ordeningen komen houdt haar bezig. Hoe ordenen we de tijd? Hoe richten technieken en apparaten de publieke ruimte in? Hoe disciplineren we onszelf en elkaar tot gedrag dat het mogelijk maakt om vreedzaam samen te leven? Huijer beweegt steeds heen en weer tussen de academische filosofie en de publieksfilosofie.

Curriculum Vitae

Opleiding
1996 PhD (Filosofie van Geneeskunde) Vrije Universiteit Amsterdam
1991 MA (Sociale Filosofie, cum laude) Universiteit van Amsterdam
1985 Registratie als huisarts Vrije Universiteit Amsterdam
1982 Artsexamen Vrije Universiteit Amsterdam
1980 MSc (Geneeskunde) Vrije Universiteit Amsterdam

Eerdere functies
2016-2021 Hoogleraar Publieksfilosofie
Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam

2008-2016 Bijzonder hoogleraar Cultuur, Politiek en Religie
Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Wijsbegeerte

2007-2017 Lector Filosofie en Beroepspraktijk
De Haagse Hogeschool

2003-2007 Senior onderzoeker/docent praktische filosofie
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Wijsbegeerte

2002-2005 Bijzonder hoogleraar gender en biomedische wetenschappen
Universiteit Maastricht, Centrum voor Gender en Diversiteit

2000-2003 Postdoctoraal onderzoeker praktische filosofie
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Wijsbegeerte

1992-2000 Universitair docent filosofie en medische ethiek
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Geneeskunde

1991-1993 Junior docent filosofie en praktijk
Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit der Wijsbegeerte

1988-1989 Coördinator postdoctorale opleiding in de epidemiologie
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Geneeskunde

1986-1988 Arts in drugshulpverleningsprogramma
Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, Beverwijk

1983-1984 Coördinator
Medisch Sociale Dienst Heroïne Gebruikers Amsterdam

Fellowships

2001 Research fellow
Harvard University, Social Medicine, Cambridge Mass, USA

2004 Visiting academic
London School of Economics and Political Science, Centre for the Study of Bioscience, Biomedicine, Biotechnology and Society (BIOS), London, UK