Onderzoeksthema’s

  • Filosofie van mens en cultuur
  • Wijsgerige reflectie op tijd, ritme, discipline en vrijheid, migratie en vlucht, seksuele vrijheid
  • Filosofie, gender en biomedische wetenschappen

Promotietrajecten

LOPENDE PROJECTEN

Gerben Bakker (Afronding: 2021)
Goed omgaan met onveiligheid. Een wijsgerig-antropologische doordenking van de voorzorgmoraal
Promotores: prof.dr. M. Huijer, prof. dr. Jos de Mul (EUR)

Jean Jaminon (Afronding: 2021)
Wetenschappelijke biografie
Promotores: prof.dr. M. Huijer, prof.dr. Jos de Mul (EUR)

Nicole van Voorst Vader- Bours (Afronding: 2021)
Intergroup harm - making the invisible visible
.Promotores: prof.dr.. M. Huijer (EUR), prof. dr. Maureen Sie (UTilburg)

Joris Verheijen (2017-2022)
Het ik dat een wij is: bildung, subjectiviteit en politiek
Promotores: prof.dr. M. Huijer, prof.dr. Jos de Mul (EUR)
Subsidiëring door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Lydia Baan Hofman (2018-2022)
Responding to the present. A response-able approach to consumer activism

Onderdeel van het EUR Research Initiative 'Inclusive Prosperity'
Promotor: prof.dr. M. Huijer, dr. Alessandra Arcuri

David van Putten (2019-2024)
De politiek van schuld
Promotores: prof.dr. M. Huijer, dr. Sjoerd van Tuinen

Catherine Koekoek (2019-2023)
Power Beyond truth: implications of post-truth politics for political though and practice
Promotores: Dr. Gijs van Oenen, Prof.dr. M. Huijer

Michel Buis (2019-...)
Het stoïcisme in de publieksfilosofie.
Promotorus Prof.dr. Han van Ruler, Prof.dr. M.Huijer

Sophie van Balen (2021-2015)
Out of Breath: Towards a politics of breathability
Promotores: prof. dr. M. Huijer. dr. R. van den Akker

AFGERONDE PROMOTIES

Bert van den Bergh (2012-2017)
De gestolen stoornis.- Een cultuurfilosofische duiding van de ‘depressie-epidemie’.

Promotores: prof. dr. M. Huijer, prof. dr. Jos de Mul (EUR)
Verdediging: 6 april 2018
Subsidiëring door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).
Van het proefschrift verscheen begin 2019 een handelseditie bij Boom psychologie, getiteld De schaduw van de zwarte hond. Depressie als symptoom van onze tijd.

Henrietta Joosten (2010 - 2015)
Nietzsche’s New Dawn. Educating students to strive for better in a dynamic professional world
Promotores: prof. dr. M. Huijer, prof.dr. J. de Mul (EUR)
Verdediging: 12 november 2015
Het Engelstalige proefschrift is ook verschenen in een Nederlandse vertaling, Streven naar beter. Nietzsche als gids voor het hbo. Uitgegeven bij Clement, Zoetermeer, 2016.

Nico Marsman (2007-2014).
Melodie van de tijd. Een studie naar discontinuïteit in het tijdsbegrip van Henri Bergson.

Promotores: prof. dr. M. Karskens (Radboud Universiteit Nijmegen), prof. dr. M. Huijer (EUR)
Promotie: 7 november 2014, Radboud Universiteit Nijmegen.

Margreet van der Cingel (2006-2012)
Compassie in de verpleegkundige praktijk
Promotor: prof. dr. M. Huijer (EUR)
Promotie: 7 juni 2012, Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Wijsbegeerte.
Het proefschrift getiteld: Compassie in de verpleegkundige praktijk. Een leidend principe is uitgegeven bij Boom/Lemma, Den Haag

©Chris van Houts