In het filosofisch essay Achterblijven onderzoekt Denker des Vaderlands Marli Huijer het fenomeen ‘achterblijven’ in relatie tot de overzeese migratie vanuit Europa: wat betekent het vertrek van een kind, broer of collega voor de achterblijvers? Is de dramatiek van weleer verdwenen nu we op afstand digitaal met elkaar verbonden kunnen blijven? Of slaat migratie naar Amerika of Afrika ook nu nog een gat in het bestaan?

Huijer betoogt dat vertrekken en achterblijven door het ‘kleiner worden van de wereld’ voor Europeanen een nieuwe betekenis hebben gekregen; het definitieve afscheid lijkt verleden tijd.

‘In een vooruitgangscultuur is de vertrekker in het voordeel, maar dat is aan het veranderen. Waarom zou je nog emigreren als je binnen enkele dagen op vrijwel elke plek op de aarde kunt komen en alles digitaal voorhanden is? De ruimte voor avonturen verdwijnt, en echt vertrekken – zoals mijn grootouders dat nog deden – bestaat niet meer.’

In het licht van deze veranderingen laat Huijer zien dat in een wereld waarin steeds meer mensen in beweging zijn, achterblijvers van doorslaggevend belang zijn voor het behoud van de lokale materiële cultuur en politieke gemeenschap. Achterblijvers en blijvers geven de bestendigheid die nodig is om nieuwkomers te kunnen verwelkomen.


In de Media

  • 'Een goed essay van de Denker des Vaderlands.' - De Volkskrant. ***
  • 'Huijer schreef een prachtig boek. Ingetogen, integer, afgepast.' - Doopsgezind NL.
  • 'Veelzijdige en goed onderbouwde fenomenologie van de voorwaarden van gastvrijheid.'
    - iFilosofie.nl


  • Interview over Achterblijven in Het Parool.