Onderzoek

Onderzoeksthema’s

  • Filosofie van mens en cultuur
  • Wijsgerige reflectie op tijd, ritme en andere vormen van ordening
  • Filosofie, gender en biomedische wetenschappen

Promotietrajecten

LOPENDE PROJECTEN

Gerben Bakker (2014-2018)
Goed omgaan met onveiligheid. Een wijsgerig-antropologische doordenking van de voorzorgmoraal
Promotores: prof.dr. M. Huijer, prof. dr. Jos de Mul (EUR)

Jean Jaminon (2012-2018)
Wetenschappelijke biografie
Promotores: prof.dr. M. Huijer, prof.dr. Jos de Mul (EUR)

Nicole van Voorst Vader- Bours (20xx-2018)
Intergroup harm - making the invisible visible
.Promotores: prof.dr.. M. Huijer (EUR), prof. dr. Maureen Sie (UTilburg)

Joris Verheijen (2017-2022)
Het ik dat een wij is: bildung, subjectiviteit en politiek
Promotores: prof.dr. M. Huijer, prof.dr. J. de Mul (EUR)
Subsidiering door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

AFGERONDE PROMOTIES

Bert van den Bergh (2012-2017)
De gestolen stoornis.- Een cultuurfilosofische duiding van de ‘depressie-epidemie’.
Promotores: prof. dr. M. Huijer, prof. dr. Jos de Mul (EUR)
Verdediging: 6 april 2018
Subsidiering door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Henrietta Joosten (2010 - 2015)
Nietzsche’s New Dawn. Educating students to strive for better in a dynamic professional world Afgerond.
Promotores: prof. dr. M. Huijer, prof.dr. J. de Mul (EUR)
Verdediging: 12 november 2015
Het Engelstalige proefschrift is ook verschenen in een Nederlandse vertaling, Streven naar beter. Nietzsche als gids voor het hbo. Uitgegeven bij Clement, Zoetermeer, 2016.

Nico Marsman (2007-2014).
De implicaties van het durée-begrip van Bergson voor vernieuwing in professionele praktijken. Afgerond
Promotores: prof. dr. M. Karskens (Radboud Universiteit Nijmegen), prof. dr. M. Huijer (EUR)
Promotie: 7 november 2014, Radboud Universiteit Nijmegen.
Het proefschrift is getiteld: Melodie van de tijd. Een studie naar discontinuïteit in het tijdsbegrip van Henri Bergson.

Margreet van der Cingel (2006-2012)
Compassie in de verpleegkundige praktijk. Afgerond.
Promotor: prof. dr. M. Huijer (EUR)
Promotie: 7 juni 2012, Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Wijsbegeerte.
Het proefschrift getiteld: Compassie in de verpleegkundige praktijk. Een leidend principe is uitgegeven bij Boom/Lemma, Den Haag

  • Foto Onderzoek

    Copyright : Bert Nienhuis