Onderzoek

Onderzoeksthema’s

  • Filosofie van mens en cultuur
  • Wijsgerige reflectie op tijd, ritme en andere vormen van ordening
  • Filosofie, gender en biomedische wetenschappen

Lopende promotietrajecten

Promovendi

Henrietta Joosten (2010 - 2015)
Het kritisch ‘ja maar’ van studenten
Promotores: prof. dr. M. Huijer, prof.dr. J. de Mul (EUR)

Bert van den Bergh (2011-2017)
De malaise van de laatmoderniteit - Een cultuurfilosofische duiding van de ‘depressie-epidemie’.
Promotores: prof. dr. M. Huijer, prof. dr. J. de Mul (EUR)
Subsidiering door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Gerben Bakker (2014-2018)
Goed omgaan met onveiligheid. Een wijsgerig-antropologische doordenking van de voorzorgmoraal
Promotor: prof.dr. M. Huijer

Nico Marsman (2007-2014).
De implicaties van het durée-begrip van Bergson voor vernieuwing in professionele praktijken. Afgerond
Promotores: prof. dr. M. Karskens (Radboud Universiteit Nijmegen), prof. dr. M. Huijer (EUR)
Promotie: 7 november 2014, Radboud Universiteit Nijmegen.
Het proefschrift is getiteld: Melodie van de tijd. Een studie naar discontinuïteit in het tijdsbegrip van Henri Bergson.

Margreet van der Cingel (2006-2012)
Compassie in de verpleegkundige praktijk. Afgerond.
Promotor: prof. dr. M. Huijer (EUR)
Promotie: 7 juni 2012, Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Wijsbegeerte.
Het proefschrift getiteld: Compassie in de verpleegkundige praktijk. Een leidend principe is uitgegeven bij Boom/Lemma, Den Haag