Vakpublicaties

 • Huijer, M. (2016) Cultiveren van Compassie. Ethici en de crisis van solidariteit met ontheemden en vluchtelingen. Verschenen in het themanummer Vluchtelingen en Ethiek van Filosofie en Praktijk. 37(4), 2016.
 • Huijer, M. (2014) Historische voorwaarden voor de ontwikkeling van het neoliberalisme. Civis Mundi, 26 augustus 2014.
 • Huijer, M. (2014) Gelijkheid, verschil of diversiteit? Filosofie Magazine, maart 2014.
 • Huijer, M. (2013) De terugkeer van discipline.  Psychologie Magazine 32 (september): 44-50.
 • Huijer, M. (2013) Zijn we te sober geworden? Filosofie Magazine 21(4): 36-41.
 • Huijer, M. (2011) Michel Foucault over het ware filosofische leven., Filosofie Magazine 2011(8).
 • Huijer, M. (2011) Leve het lawaai! Marli Huijer filosofeert in het Grand Cafe. Filosofie Magazine 20(6): 44-47.
 • Huijer, M. (2010) Flexibel of karakter? Perverse prikkels. HUMAN, zomer 2010: 10-13.
 • Huijer, M. & Jaminon, J. (2010) Een lectoraat Filosofie & Beroepspraktijk in het hbo. Thema, Januari 2010.
 • Huijer, M (2009) Iets nieuws beginnen. Wijsgerig Perspectief 2009; 49(3): 46-47.
 • Huijer, M. (2008) Zoeken naar het juiste ritme in de 24-uurs-economie. Werken, sporten, aandacht voor anderen… wanneer neem je rust? Filosofie Magazine 2008; 8: 16-19.
 • Huijer, M. (2008) En nu de echte seksuele bevrijding.  Filosofie Magazine 2008; 1: 22-28.
 • Huijer, M. (2007) Onderwijs is er niet alleen voor een elite. Filosofie Magazine 2007; 7 (met Martin van Diggele). In gewijzigde versie ook gepubliceerd in Meso Magazine 2007; 27(156): 25-28.
 • Huijer, M. (2007) De belofte van het onverwachte. Filosofie Magazine 16(2007) 6, 24-28.
 • Huijer, M. (2007) Orkest zonder dirigent. Biologie, hersenen en omgeving bepalen samen of we ons mannelijk of vrouwelijk gedragen. Academische Boekengids 62: 11-13.
 • Huijer, M. (2006) Een duivels dilemma. Handel in organen - een nieuwe vorm van kolonialisme. Filosofie Magazine 15(3): 16-19.
 • Huijer, M. (2006) The lady vanishes. Wat hebben Locke, Hegel en Marx over vrouwen en eicellen te zeggen? Interview Donna Dickenson. Krisis. Tijdschrift voor Actuele Filosofie 3: 54-61.
 • Huijer, M. (2005) Licht.  Krisis. Tijdschrift voor empirische filosofie, 6(4): 113-116.
 • Huijer, M. (2005) Verbond tussen biologie en behoudzucht. Filosofie Magazine 2005; 7: 44-48.
 • Huijer, M. (2005) Door de genen de vrouw niet meer zien. Over feminisme, stamcellen en embryo’s. 16e Annie Romein-Verschoor lezing.
 • Huijer, M. (2004) Vrouwenklonen. Vrouwen als heldinnen en slachtoffers van mannelijke kloningsdrang. Lover 31(1): 4-5.
 • Huijer, M. (2003/2004) Gereedschap voor het overvolle heden. Filosofie Magazine 12(10): 28-31.
 • Huijer, M. (2003/2004) Foetussen met een ‘foutje’. Genetische testen. Lover 30 (4): 44-46.
 • Huijer, M. (2002). Geloof in de menselijke natuur, recensie van Francis Fukuyama. De nieuwe mens. Onze wereld na de biotechnologische revolutie. Filosofie Magazine 11(4): 58-59.
 • Huijer, M. (2002) Beloftes van een beter bestaan. Het eenzijdige mensbeeld van het Human Genome Project, Filosofie Magazine 11(2): 24-27.
 • Huijer, M. (2000) Levenskunst en zelf sterven. De sumoworsteling van Annemarie Grewel. Tijdschrift voor Humanistiek 1(2): 48-54.
 • Huijer, M. (2000) Echte natuur is saai. Filosofie Magazine 9 (4): 42-45.
 • Huijer, M. (2000) Praktische wijsheid redt ethiek. Recensie van G. Widdershoven, Ethiek in de kliniek. Filosofie Magazine 9(9): 56-57.
 • Huijer, M. (2000) De digitale Faust. Recensie van computerspel. Filosofie Magazine 9(2): 56-57.