Vakpublicaties

 • Huijer, M. (2016) Cultiveren van Compassie. Ethici en de crisis van solidariteit met ontheemden en vluchtelingen. Verschenen in het themanummer Vluchtelingen en Ethiek van Filosofie en Praktijk. 37(4), 2016.
 • Huijer, M. (2014) Historische voorwaarden voor de ontwikkeling van het neoliberalisme. Civis Mundi, 26 augustus 2014.
 • Huijer, M. (2014) Gelijkheid, verschil of diversiteit? Filosofie Magazine, maart 2014.
 • Huijer, M. (2013) De terugkeer van discipline.  Psychologie Magazine 32 (september): 44-50.
 • Huijer, M. (2013) Zijn we te sober geworden? Filosofie Magazine 21(4): 36-41.
 • Huijer, M. (2011) Michel Foucault over het ware filosofische leven., Filosofie Magazine 2011(8).
 • Huijer, M. (2011) Leve het lawaai! Marli Huijer filosofeert in het Grand Cafe. Filosofie Magazine 20(6): 44-47.
 • Huijer, M. (2010) Flexibel of karakter? Perverse prikkels. HUMAN, zomer 2010: 10-13.
 • Huijer, M. & Jaminon, J. (2010) Een lectoraat Filosofie & Beroepspraktijk in het hbo. Thema, Januari 2010.
 • Huijer, M (2009) Iets nieuws beginnen. Wijsgerig Perspectief 2009; 49(3): 46-47.
 • Huijer, M. (2008) Zoeken naar het juiste ritme in de 24-uurs-economie. Werken, sporten, aandacht voor anderen… wanneer neem je rust? Filosofie Magazine 2008; 8: 16-19.
 • Huijer, M. (2008) En nu de echte seksuele bevrijding.  Filosofie Magazine 2008; 1: 22-28.
 • Huijer, M. (2007) Onderwijs is er niet alleen voor een elite. Filosofie Magazine 2007; 7 (met Martin van Diggele). In gewijzigde versie ook gepubliceerd in Meso Magazine 2007; 27(156): 25-28.
 • Huijer, M. (2007) De belofte van het onverwachte. Filosofie Magazine 16(2007) 6, 24-28.
 • Huijer, M. (2007) Orkest zonder dirigent. Biologie, hersenen en omgeving bepalen samen of we ons mannelijk of vrouwelijk gedragen. Academische Boekengids 62: 11-13.
 • Huijer, M. (2006) Een duivels dilemma. Handel in organen - een nieuwe vorm van kolonialisme. Filosofie Magazine 15(3): 16-19.
 • Huijer, M. (2006) The lady vanishes. Wat hebben Locke, Hegel en Marx over vrouwen en eicellen te zeggen? Interview Donna Dickenson. Krisis. Tijdschrift voor Actuele Filosofie 3: 54-61.
 • Huijer, M. (2005) Licht.  Krisis. Tijdschrift voor empirische filosofie, 6(4): 113-116.
 • Huijer, M. (2005) Verbond tussen biologie en behoudzucht. Filosofie Magazine 2005; 7: 44-48.
 • Huijer, M. (2005) Door de genen de vrouw niet meer zien. Over feminisme, stamcellen en embryo’s. 16e Annie Romein-Verschoor lezing.
 • Huijer, M. (2004) Vrouwenklonen. Vrouwen als heldinnen en slachtoffers van mannelijke kloningsdrang. Lover 31(1): 4-5.
 • Huijer, M. (2003/2004) Gereedschap voor het overvolle heden. Filosofie Magazine 12(10): 28-31.
 • Huijer, M. (2003/2004) Foetussen met een ‘foutje’. Genetische testen. Lover 30 (4): 44-46.
 • Huijer, M. (2002). Geloof in de menselijke natuur, recensie van Francis Fukuyama. De nieuwe mens. Onze wereld na de biotechnologische revolutie. Filosofie Magazine 11(4): 58-59.
 • Huijer, M. (2002) Beloftes van een beter bestaan. Het eenzijdige mensbeeld van het Human Genome Project, Filosofie Magazine 11(2): 24-27.
 • Huijer, M. (2000) Levenskunst en zelf sterven. De sumoworsteling van Annemarie Grewel. Tijdschrift voor Humanistiek 1(2): 48-54.
 • Huijer, M. (2000) Echte natuur is saai. Filosofie Magazine 9 (4): 42-45.
 • Huijer, M. (2000) Praktische wijsheid redt ethiek. Recensie van G. Widdershoven, Ethiek in de kliniek. Filosofie Magazine 9(9): 56-57.
 • Huijer, M. (2000) De digitale Faust. Recensie van computerspel. Filosofie Magazine 9(2): 56-57.

 • Beminnen Leve de publieksfilosofie! Achterblijven Außer Takt. Auf der Suche nach dem Rhytmus des Lebens Disziplin! Überleben im Überfluss Discipline. Overleven in overvloed Gender & Genes Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd. Huijer, M. (2014) (red) In de versnelling. 18 jonge wetenschappers over tijd. Het leven is niet leuk als je je mond houdt We zijn allemaal migranten. Een pleidooi voor Europese openheid. Goudmijn van het denken. Filosofie in de beroepspraktijk Opnieuw beginnen. Metamorfosen in het bestaan. Moralicide. Nieuwe vocabulaires voor technologie. Waarom de kerkklok ‘s nachts slaat. Oude ritmes in een hoogtechnologische samenleving. Je hebt meer tijd als je denkt Factor XX. Vrouwen, eicellen en genen. De kunst gewoon te leven.