Wetenschappelijke artikelen

 • Huijer, M & Meester, F. (2016) Lesbrief Hannah Arendt op Spinozalens.nl.
 • Huijer, M. (2015) A critical use of Foucault’s art of living.Foundations of Science
 • Huijer, M. (2012) De betekenis van tijd voor duurzame publieke gezondheidszorg TSG. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 2012; 90 (1): 4-5.
 • Huijer, M. (2010) ‘Lekker werken in je eigen bioritme’. De wetenschappelijke omarming van ‘authentieke’ bioritmes. Tijdschrift voor Sociologie 2010; (6)2: 88-104.
 • Huijer, M (2010) New and Unexpected! Female life practices resonating in the philosophy of time. Time & Society 19(1): 1-16.
 • Huijer, M. (2009) Storytelling to Enrich the Democratic Debate: ·The Dutch Discussion on Embryo Selection for Hereditary Breast Cancer. Biosocieties 2009; 4: 223-238.
 • Huijer, M. (2009) Book review Marking time. On the anthropology of the contemporary by Paul Rabinow.  Genomics, Society and Policy 5(1): 139-141.
 • Huijer, M. (2007) Orchestrating Time in the Genomic Era Timescape Perspective on the Changing Practice of Hereditary Breast Cancer Prevention. Configurations. A Journal of Literature, Science, and Technology 2005; 13(3): 421-434. (gepubliceerd in 2007).
 • Huijer, M (2007, with H. Harbers). Introduction.  Configurations. A Journal of Literature, Science and Technology 2005: 13(3): 323-330. (gepubliceerd in 2007).
 • Huijer, M. (2007) Verloren liefde? Een temporele benadering van kunst, voortplantingstechnologie en genomics. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek 17(1): 7-11.
 • Huijer, M. (2007) De vele tijden van het lichaam.  Wijsgerig Perspectief 47(2): 28-39.
 • Huijer, M. (2006) Between Dreams and Reality: The Dutch Approach to Genomics and Society: The Dutch Approach to Genomics and Society. Biosocieties 1(1): 91-95.
 • Huijer, M. (2006) Vanuit het ‘nu’ de voorbije en toekomstige evolutie overzien Een tijdsdiagnose van genomics. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 2006; 98(4): 257-69.
 • Huijer, M. (2006) Pleasen als instrument om lichte gemeenschappen te construeren Filosofie in Bedrijf 2006; 3(4); 37-40.
 • Huijer, M (2005). Democratic transactions in the life sciences. A gender democratic labyrinth.  European Journal of Women’s Studies 12(1): 9-29. (In collaboration with visual artist I. Janze).
 • Huijer, M. (2003) Reconsidering democracy. The start of the Human Genome Project Science Communication 2003; 24(4): 479-502.
 • Huijer, M (2003) Clairy & Chazia. Timing en tuning in een overvol heden.  Filosofie in Bedrijf 15 (4): 2-9.
 • Huijer, M, Widdershoven G. (2001) Desires in Palliative Medicine Five models of the Physician-Patient Interaction on Palliative Treatments Related to Hellenistic Therapies of Desire. Ethical Theory and Moral Practice 2001; 4 (2): 143-159.
 • Widdershoven, G.A.M., Huijer, M. (2001) The Fragility of Care . An Encounter between Nussbaum’s Aristotelian Ethics and Ethics of Care. Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 2001; 62 (3): 304-316.
 • Huijer, M. (2000) Het Boek des Levens. De betekenis van ‘het’ menselijk genoom.  Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 2000; 92: 306-310.
 • Huijer, M., Leeuwen, E. van. (2000) Personal values and cancer treatment refusal.  Journal of Medical Ethics 2000; 26: 358-362.
 • Huijer M, Leeuwen E van, Boenink A, Kimsma G. (2000) Medical Students’ Cases as Empirical Basis for Teaching Clinical Ethics. Academic Medicine 2000; 75: 834-839.
 • Huijer, M. (1999/2000) Martha Nussbaum en de triomf van de liefde. Wijsgerig Perspectief 1999/2000; 6: 164-169.
 • Huijer, M. (1999) The aesthetics of existence in the work of Michel Foucault.  Philosophy and Social Criticism 1999; (25,2): 61-85.
 • Huijer, M. (1995) Verontrustende vriendschappen. Foucault , Nietzsche en de bestaansesthetiek. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 1995: 87(2): 69-83.