Boekbijdragen

 • Huijer, M. (2017) ’ Hoe definieer je kwaliteit van leven?’ In: Hoe zwaar is licht: Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap. Amsterdam: Balans, pp. 149-151.
 • Huijer, M. (2016) ‘Europa kan ook zonder hekken’. In: Brainwash. De belangrijkste vraag van nu. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, pp. 87-91. (Reprint van NRC.Next, juli 2015)
 • Huijer,M. (2015) ‘De verrukkelijke smaak van het niets’ Ism Reinjan Mulder.In: Diner Pensant: waar filosofen op kauwen. Valerie Granberg. Leusden: ISVW Uitgevers. pp. 154-155.
 • Huijer, M. (2015) Bijdrage aan Isa Hoes (red.) Gedichten die vrouwen aan het huilen maken. Amsterdam: Prometheus.
 • Huijer, M. (2014) Ritme schept de tijd. In: Tijd? Altijd. Sofie Vandamme (red.), Studium Generale 2013-2014. Gent: Academia Press, pp. 57 - 70.
 • Huijer, M. (2014) Werkpaarden, luxepaarden en drie-uur-werkpaarden. In: Brandstof. Vlammende dialogen over vragen van levensbelang. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, pp. 69-81.
 • Huijer, M. (2014) Uitbesteden van discipline. In: Zie de Mens… Hij is niet meer. Geschenk van de Maand van de Filosofie. Amsterdam: Boom. (Hoofdstuk uit: Discipline (zie ‘boeken’).
 • Huijer, M. (2014) Wijsgerige Antropologie. In: Frank Meester, Maarten Meester en Natascha Kienstra (red.) Durf te Denken. Filosofie voor de bovenbouw. (vwo) Amsterdam: Boom, pp. 14-39.
 • Huijer, M. (2013) Storytelling as a way to enrich democratic discussion. The Dutch debate on embryo selection for hereditary breast cancer (First published in Biosocieties, zie Huijer 2009). In: Derkx, P and H. Kunneman, Genomics and Democracy. Amsterdam/New York: Rodopi, pp. 325-348.
 • Huijer, M., Sabelis, I. (2010) De publieke noodzaak om ritmes goed af te stemmen. Hoe sociale ritmes het leven gemakkelijk of moeilijk maken. In: A. van den Broek & M. Cloïn (red.) Komt tijd, komt raad? Essays over mogelijkheden voor een nieuwe tijdsorde. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
 • Huijer, M (2010) Preferences versus Capabilities. How to Improve the (Future) Quality of Life for Women with Abled and Disabled Children. In: T. Mathar & Y.J.F.M. Jansen (eds.) (2010). Health Promotion and Prevention Programmes in Practice. How Patients’ Health Practices are Rationalised, Reconceptualised and Reorganised. Bielefeld: Transcript Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis, pp. 129-145.
 • Huijer, M (2009) Het echte wachten kan beginnen. In: Ubbink, H. (red.) Vakantiedoeboek. Amsterdam: Humanholidays, pp. 127-128.
 • Huijer, M (2008) Nieuw en onverwacht! De weerklank van vrouwelijke praktijken in de filosofie van de tijd. In: Manon Duintjer (red.) Zij denkt dus zij bestaat. Over vrouwen, mannen en denken. Amsterdam: Ambo, pp. 39-49.
 • Huijer, M (2008) De toekomst in het heden halen. In: De Beaufort, I. et al. (red.) Kwetsbare kinderen: een ethische zorg. Casus en commentaren. Den Haag: Lemma, pp. 292-296.
 • Huijer, M. (2008) De ideale borst. In: Inez de Beaufort et.al (red.) Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg. Den Haag: Lemma, 347-350.
 • Huijer, M. (2006) Gewoon gelukkig zijn. In: K. van Beek & Y. Zonderop (red.) 30 plannen voor een beter Nederland. Amsterdam: De Volkskrant/Meulenhoff, pp. 38-42.
 • Huijer, M. (2006) Juryrapport bij de toekenning van de vierde Spinozalens. In:  Donna Dickenson. Lichaam en eigendom. Boom/Stichting Internationale Spinozaprijs, pp. 11-20.
 • Huijer, M. (2004)  ‘The desire to belong’ and ‘No dusty remnant’. In: K.Clevis & C. Santing (eds.). The eternal body. Budel: Damon, pp. 118-135. In Nederlandse vertaling verschenen als ‘Het verlangen ergens bij te horen’ en ‘Geen stoffig restant’. In: K. Clevis & C. Santing (red.). Het eeuwige lichaam. Budel: Damon, pp. 118-135.
 • Huijer, M. (2003) Emoties en verlangens in de palliatieve zorg. In: M. Verkerk, R. Hartoungh (red.)  Ethiek en Palliatieve Zorg, Assen: Van Gorcum: pp. 77-92 (with G. Widdershoven). (Herziene versie van Huijer M., Widdershoven G. (2001). Desires in palliative medicine. Five models of the physician-patient interactions of palliative treatments related to Hellenistic therapies of desire. Ethical Theory and Moral Practice 2001, 4, pp. 143-159).
 • Huijer, M. (2002) Het moneyappeal van Craig Venter. Gedogen en wildheid in globale wetenschap. In: Oenen, G. van (red.) Ongeregelde orde. Gedogen en de omgang met wilde praktijken. Amsterdam: Boom, pp. 119-142.
 • Huijer, M. (2001) Commentary (Treating despite discomfort and self-doubt; Losing empathy; and Covering up). In: T.K. Kushner and D.C. Thomasma (eds.). Ward ethics. Dilemmas for medical students and doctors in training. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 34-37; pp. 108-111 en pp. 235-238.
 • Huijer, M. (1999) Een niet te verenigen duo. Seksuele pluriformiteit en Constandses ene moraal van wederkerigheid. In: B. Gasenbeek, R. de Jong, P. Edelman (red) Anton Constandse. Leven tegen de stroom in. Papieren Tijger, Breda/Het Humanistisch Archief Utrecht, pp. 129-140.
 • Huijer, M. (1997) De spuitenkast aan de Binnenkant, in: L. de Jonge (red.)  Belangenvereniging Druggebruikers MDHG 1977-1997. 20 jaar in een roes van overwinning. Amsterdam: De Maatschap, pp. 13 en 15.
 • Huijer, M. (1995) M. Foucaults vriendschap: een bevrijdend moment van onzekerheid. In: M. Karskens, J. Keulartz (red.) Foucault herdenken. Over werk en werking van Michel Foucault, Budel: Damon, pp. 42-50.
 • Huijer, M. (1995) Denken in veelheid en verschil. Nietzsche als inspiratiebron voor een hedendaags anarchisme. In: H. Oosterling, S. Thisse (red.) De AS (109/110): 68-78.
 • Huijer, M. (1994) Een zorg voor haarzelf. Een politiek denken over verscheidenheid in gezondheidsaanspraken en gezondheidszorg. In: A. Meinen, C. Parlevliet, S. Sevenhuijsen (red.) Op haar recept. Vrouwen in debat over gezondheidszorg. Amsterdam: De Balie ism METIS/Vrouwenstudies Utrecht, pp. 42-55.
 •