Boekbijdragen

 • Huijer, M. (2017) ’ Hoe definieer je kwaliteit van leven?’ In: Hoe zwaar is licht: Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap. Amsterdam: Balans, pp. 149-151.
 • Huijer, M. (2016) ‘Europa kan ook zonder hekken’. In: Brainwash. De belangrijkste vraag van nu. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, pp. 87-91. (Reprint van NRC.Next, juli 2015)
 • Huijer,M. (2015) ‘De verrukkelijke smaak van het niets’ Ism Reinjan Mulder.In: Diner Pensant: waar filosofen op kauwen. Valerie Granberg. Leusden: ISVW Uitgevers. pp. 154-155.
 • Huijer, M. (2015) Bijdrage aan Isa Hoes (red.) Gedichten die vrouwen aan het huilen maken. Amsterdam: Prometheus.
 • Huijer, M. (2014) Ritme schept de tijd. In: Tijd? Altijd. Sofie Vandamme (red.), Studium Generale 2013-2014. Gent: Academia Press, pp. 57 - 70.
 • Huijer, M. (2014) Werkpaarden, luxepaarden en drie-uur-werkpaarden. In: Brandstof. Vlammende dialogen over vragen van levensbelang. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, pp. 69-81.
 • Huijer, M. (2014) Uitbesteden van discipline. In: Zie de Mens… Hij is niet meer. Geschenk van de Maand van de Filosofie. Amsterdam: Boom. (Hoofdstuk uit: Discipline (zie ‘boeken’).
 • Huijer, M. (2014) Wijsgerige Antropologie. In: Frank Meester, Maarten Meester en Natascha Kienstra (red.) Durf te Denken. Filosofie voor de bovenbouw. (vwo) Amsterdam: Boom, pp. 14-39.
 • Huijer, M. (2013) Storytelling as a way to enrich democratic discussion. The Dutch debate on embryo selection for hereditary breast cancer (First published in Biosocieties, zie Huijer 2009). In: Derkx, P and H. Kunneman, Genomics and Democracy. Amsterdam/New York: Rodopi, pp. 325-348.
 • Huijer, M., Sabelis, I. (2010) De publieke noodzaak om ritmes goed af te stemmen. Hoe sociale ritmes het leven gemakkelijk of moeilijk maken. In: A. van den Broek & M. Cloïn (red.) Komt tijd, komt raad? Essays over mogelijkheden voor een nieuwe tijdsorde. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
 • Huijer, M (2010) Preferences versus Capabilities. How to Improve the (Future) Quality of Life for Women with Abled and Disabled Children. In: T. Mathar & Y.J.F.M. Jansen (eds.) (2010). Health Promotion and Prevention Programmes in Practice. How Patients’ Health Practices are Rationalised, Reconceptualised and Reorganised. Bielefeld: Transcript Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis, pp. 129-145.
 • Huijer, M (2009) Het echte wachten kan beginnen. In: Ubbink, H. (red.) Vakantiedoeboek. Amsterdam: Humanholidays, pp. 127-128.
 • Huijer, M (2008) Nieuw en onverwacht! De weerklank van vrouwelijke praktijken in de filosofie van de tijd. In: Manon Duintjer (red.) Zij denkt dus zij bestaat. Over vrouwen, mannen en denken. Amsterdam: Ambo, pp. 39-49.
 • Huijer, M (2008) De toekomst in het heden halen. In: De Beaufort, I. et al. (red.) Kwetsbare kinderen: een ethische zorg. Casus en commentaren. Den Haag: Lemma, pp. 292-296.
 • Huijer, M. (2008) De ideale borst. In: Inez de Beaufort et.al (red.) Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg. Den Haag: Lemma, 347-350.
 • Huijer, M. (2006) Gewoon gelukkig zijn. In: K. van Beek & Y. Zonderop (red.) 30 plannen voor een beter Nederland. Amsterdam: De Volkskrant/Meulenhoff, pp. 38-42.
 • Huijer, M. (2006) Juryrapport bij de toekenning van de vierde Spinozalens. In:  Donna Dickenson. Lichaam en eigendom. Boom/Stichting Internationale Spinozaprijs, pp. 11-20.
 • Huijer, M. (2004)  ‘The desire to belong’ and ‘No dusty remnant’. In: K.Clevis & C. Santing (eds.). The eternal body. Budel: Damon, pp. 118-135. In Nederlandse vertaling verschenen als ‘Het verlangen ergens bij te horen’ en ‘Geen stoffig restant’. In: K. Clevis & C. Santing (red.). Het eeuwige lichaam. Budel: Damon, pp. 118-135.
 • Huijer, M. (2003) Emoties en verlangens in de palliatieve zorg. In: M. Verkerk, R. Hartoungh (red.)  Ethiek en Palliatieve Zorg, Assen: Van Gorcum: pp. 77-92 (with G. Widdershoven). (Herziene versie van Huijer M., Widdershoven G. (2001). Desires in palliative medicine. Five models of the physician-patient interactions of palliative treatments related to Hellenistic therapies of desire. Ethical Theory and Moral Practice 2001, 4, pp. 143-159).
 • Huijer, M. (2002) Het moneyappeal van Craig Venter. Gedogen en wildheid in globale wetenschap. In: Oenen, G. van (red.) Ongeregelde orde. Gedogen en de omgang met wilde praktijken. Amsterdam: Boom, pp. 119-142.
 • Huijer, M. (2001) Commentary (Treating despite discomfort and self-doubt; Losing empathy; and Covering up). In: T.K. Kushner and D.C. Thomasma (eds.). Ward ethics. Dilemmas for medical students and doctors in training. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 34-37; pp. 108-111 en pp. 235-238.
 • Huijer, M. (1999) Een niet te verenigen duo. Seksuele pluriformiteit en Constandses ene moraal van wederkerigheid. In: B. Gasenbeek, R. de Jong, P. Edelman (red) Anton Constandse. Leven tegen de stroom in. Papieren Tijger, Breda/Het Humanistisch Archief Utrecht, pp. 129-140.
 • Huijer, M. (1997) De spuitenkast aan de Binnenkant, in: L. de Jonge (red.)  Belangenvereniging Druggebruikers MDHG 1977-1997. 20 jaar in een roes van overwinning. Amsterdam: De Maatschap, pp. 13 en 15.
 • Huijer, M. (1995) M. Foucaults vriendschap: een bevrijdend moment van onzekerheid. In: M. Karskens, J. Keulartz (red.) Foucault herdenken. Over werk en werking van Michel Foucault, Budel: Damon, pp. 42-50.
 • Huijer, M. (1995) Denken in veelheid en verschil. Nietzsche als inspiratiebron voor een hedendaags anarchisme. In: H. Oosterling, S. Thisse (red.) De AS (109/110): 68-78.
 • Huijer, M. (1994) Een zorg voor haarzelf. Een politiek denken over verscheidenheid in gezondheidsaanspraken en gezondheidszorg. In: A. Meinen, C. Parlevliet, S. Sevenhuijsen (red.) Op haar recept. Vrouwen in debat over gezondheidszorg. Amsterdam: De Balie ism METIS/Vrouwenstudies Utrecht, pp. 42-55.
 •  

 • Beminnen Leve de publieksfilosofie! Achterblijven Außer Takt. Auf der Suche nach dem Rhytmus des Lebens Disziplin! Überleben im Überfluss Discipline. Overleven in overvloed Gender & Genes Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd. Huijer, M. (2014) (red) In de versnelling. 18 jonge wetenschappers over tijd. Het leven is niet leuk als je je mond houdt We zijn allemaal migranten. Een pleidooi voor Europese openheid. Goudmijn van het denken. Filosofie in de beroepspraktijk Opnieuw beginnen. Metamorfosen in het bestaan. Moralicide. Nieuwe vocabulaires voor technologie. Waarom de kerkklok ‘s nachts slaat. Oude ritmes in een hoogtechnologische samenleving. Je hebt meer tijd als je denkt Factor XX. Vrouwen, eicellen en genen. De kunst gewoon te leven.