Publicaties

Boeken en Speciale uitgaven

Wetenschappelijke artikelen

 • Huijer, M. (2012) De betekenis van tijd voor duurzame publieke gezondheidszorg TSG. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 2012; 90 (1): 4-5.
 • Huijer, M. (2010) ‘Lekker werken in je eigen bioritme’. De wetenschappelijke omarming van ‘authentieke’ bioritmes. Tijdschrift voor Sociologie 2010; (6)2: 88-104.
 • Huijer, M (2010) New and Unexpected! Female life practices resonating in the philosophy of time. Time & Society 19(1): 1-16.
 • Huijer, M. (2009) Storytelling to Enrich the Democratic Debate: ·The Dutch Discussion on Embryo Selection for Hereditary Breast Cancer. Biosocieties 2009; 4: 223-238.
 • Huijer, M. (2009) Book review Marking time. On the anthropology of the contemporary by Paul Rabinow.  Genomics, Society and Policy 5(1): 139-141.
 • Huijer, M. (2007) Orchestrating Time in the Genomic Era Timescape Perspective on the Changing Practice of Hereditary Breast Cancer Prevention. Configurations. A Journal of Literature, Science, and Technology 2005; 13(3): 421-434. (gepubliceerd in 2007).
 • Huijer, M (2007, with H. Harbers). Introduction.  Configurations. A Journal of Literature, Science and Technology 2005: 13(3): 323-330. (gepubliceerd in 2007).
 • Huijer, M. (2007) Verloren liefde? Een temporele benadering van kunst, voortplantingstechnologie en genomics. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek 17(1): 7-11.
 • Huijer, M. (2007) De vele tijden van het lichaam.  Wijsgerig Perspectief 47(2): 28-39.
 • Huijer, M. (2006) Between Dreams and Reality: The Dutch Approach to Genomics and Society: The Dutch Approach to Genomics and Society. Biosocieties 1(1): 91-95.
 • Huijer, M. (2006) Vanuit het ‘nu’ de voorbije en toekomstige evolutie overzien Een tijdsdiagnose van genomics. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 2006; 98(4): 257-69.
 • Huijer, M. (2006) Pleasen als instrument om lichte gemeenschappen te construeren Filosofie in Bedrijf 2006; 3(4); 37-40.
 • Huijer, M (2005). Democratic transactions in the life sciences. A gender democratic labyrinth.  European Journal of Women’s Studies 12(1): 9-29. (In collaboration with visual artist I. Janze).
 • Huijer, M. (2003) Reconsidering democracy. The start of the Human Genome Project Science Communication 2003; 24(4): 479-502.
 • Huijer, M (2003) Clairy & Chazia. Timing en tuning in een overvol heden.  Filosofie in Bedrijf 15 (4): 2-9.
 • Huijer, M, Widdershoven G. (2001) Desires in Palliative Medicine Five models of the Physician-Patient Interaction on Palliative Treatments Related to Hellenistic Therapies of Desire. Ethical Theory and Moral Practice 2001; 4 (2): 143-159.
 • Widdershoven, G.A.M., Huijer, M. (2001) The Fragility of Care . An Encounter between Nussbaum’s Aristotelian Ethics and Ethics of Care. Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 2001; 62 (3): 304-316.
 • Huijer, M. (2000) Het Boek des Levens. De betekenis van ‘het’ menselijk genoom.  Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 2000; 92: 306-310.
 • Huijer, M., Leeuwen, E. van. (2000) Personal values and cancer treatment refusal.  Journal of Medical Ethics 2000; 26: 358-362.
 • Huijer M, Leeuwen E van, Boenink A, Kimsma G. (2000) Medical Students’ Cases as Empirical Basis for Teaching Clinical Ethics. Academic Medicine 2000; 75: 834-839.
 • Huijer, M. (1999/2000) Martha Nussbaum en de triomf van de liefde. Wijsgerig Perspectief 1999/2000; 6: 164-169.
 • Huijer, M. (1999) The aesthetics of existence in the work of Michel Foucault.  Philosophy and Social Criticism 1999; (25,2): 61-85.
 • Huijer, M. (1995) Verontrustende vriendschappen. Foucault , Nietzsche en de bestaansesthetiek. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 1995: 87(2): 69-83.

Boekbijdragen

 • Huijer, M. (2014) Ritme schept de tijd. In: Tijd? Altijd. Sofie Vandamme (red.), Studium Generale 2013-2014. Gent: Academia Press, pp. 57 - 70.
 • Huijer, M. (2014) Werkpaarden, luxepaarden en drie-uur-werkpaarden. In: Brandstof. Vlammende dialogen over vragen van levensbelang. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.
 • Huijer, M. (2014) Uitbesteden van discipline. In: Zie de Mens… Hij is niet meer. Geschenk van de Maand van de Filosofie. Amsterdam: Boom. (Hoofdstuk uit: Discipline (zie ‘boeken’).
 • Huijer, M. (2014) Wijsgerige Antropologie. In: Frank Meester, Maarten Meester en Natascha Kienstra (red.) Durf te Denken. Filosofie voor de bovenbouw. (vwo) Amsterdam: Boom, pp. 14-39.
 • Huijer, M. (2013) Storytelling as a way to enrich democratic discussion. The Dutch debate on embryo selection for hereditary breast cancer (First published in Biosocieties, zie Huijer 2009). In: Derkx, P and H. Kunneman, Genomics and Democracy. Amsterdam/New York: Rodopi, pp. 325-348.
 • Huijer, M., Sabelis, I. (2010) De publieke noodzaak om ritmes goed af te stemmen. Hoe sociale ritmes het leven gemakkelijk of moeilijk maken. In: A. van den Broek & M. Cloïn (red.) Komt tijd, komt raad? Essays over mogelijkheden voor een nieuwe tijdsorde. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
 • Huijer, M (2010) Preferences versus Capabilities. How to Improve the (Future) Quality of Life for Women with Abled and Disabled Children. In: T. Mathar & Y.J.F.M. Jansen (eds.) (2010). Health Promotion and Prevention Programmes in Practice. How Patients’ Health Practices are Rationalised, Reconceptualised and Reorganised. Bielefeld: Transcript Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis, pp. 129-145.
 • Huijer, M (2009) Het echte wachten kan beginnen. In: Ubbink, H. (red.) Vakantiedoeboek. Amsterdam: Humanholidays, pp. 127-128.
 • Huijer, M (2008) Nieuw en onverwacht! De weerklank van vrouwelijke praktijken in de filosofie van de tijd. In: Manon Duintjer (red.) Zij denkt dus zij bestaat. Over vrouwen, mannen en denken. Amsterdam: Ambo, pp. 39-49.
 • Huijer, M (2008) De toekomst in het heden halen. In: De Beaufort, I. et al. (red.) Kwetsbare kinderen: een ethische zorg. Casus en commentaren. Den Haag: Lemma, pp. 292-296.
 • Huijer, M. (2008) De ideale borst. In: Inez de Beaufort et.al (red.) Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg. Den Haag: Lemma, 347-350.
 • Huijer, M. (2006) Gewoon gelukkig zijn. In: K. van Beek & Y. Zonderop (red.) 30 plannen voor een beter Nederland. Amsterdam: De Volkskrant/Meulenhoff, pp. 38-42.
 • Huijer, M. (2006) Juryrapport bij de toekenning van de vierde Spinozalens. In:  Donna Dickenson. Lichaam en eigendom. Boom/Stichting Internationale Spinozaprijs, pp. 11-20.
 • Huijer, M. (2004)  ‘The desire to belong’ and ‘No dusty remnant’. In: K.Clevis & C. Santing (eds.). The eternal body. Budel: Damon, pp. 118-135. In Nederlandse vertaling verschenen als ‘Het verlangen ergens bij te horen’ en ‘Geen stoffig restant’. In: K. Clevis & C. Santing (red.). Het eeuwige lichaam. Budel: Damon, pp. 118-135.
 • Huijer, M. (2003) Emoties en verlangens in de palliatieve zorg. In: M. Verkerk, R. Hartoungh (red.)  Ethiek en Palliatieve Zorg, Assen: Van Gorcum: pp. 77-92 (with G. Widdershoven). (Herziene versie van Huijer M., Widdershoven G. (2001). Desires in palliative medicine. Five models of the physician-patient interactions of palliative treatments related to Hellenistic therapies of desire. Ethical Theory and Moral Practice 2001, 4, pp. 143-159).
 • Huijer, M. (2002) Het moneyappeal van Craig Venter. Gedogen en wildheid in globale wetenschap. In: Oenen, G. van (red.) Ongeregelde orde. Gedogen en de omgang met wilde praktijken. Amsterdam: Boom, pp. 119-142.
 • Huijer, M. (2001) Commentary (Treating despite discomfort and self-doubt; Losing empathy; and Covering up). In: T.K. Kushner and D.C. Thomasma (eds.). Ward ethics. Dilemmas for medical students and doctors in training. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 34-37; pp. 108-111 en pp. 235-238.
 • Huijer, M. (1999) Een niet te verenigen duo. Seksuele pluriformiteit en Constandses ene moraal van wederkerigheid. In: B. Gasenbeek, R. de Jong, P. Edelman (red) Anton Constandse. Leven tegen de stroom in. Papieren Tijger, Breda/Het Humanistisch Archief Utrecht, pp. 129-140.
 • Huijer, M. (1997) De spuitenkast aan de Binnenkant, in: L. de Jonge (red.)  Belangenvereniging Druggebruikers MDHG 1977-1997. 20 jaar in een roes van overwinning. Amsterdam: De Maatschap, pp. 13 en 15.
 • Huijer, M. (1995) M. Foucaults vriendschap: een bevrijdend moment van onzekerheid. In: M. Karskens, J. Keulartz (red.) Foucault herdenken. Over werk en werking van Michel Foucault, Budel: Damon, pp. 42-50.
 • Huijer, M. (1995) Denken in veelheid en verschil. Nietzsche als inspiratiebron voor een hedendaags anarchisme. In: H. Oosterling, S. Thisse (red.) De AS (109/110): 68-78.
 • Huijer, M. (1994) Een zorg voor haarzelf. Een politiek denken over verscheidenheid in gezondheidsaanspraken en gezondheidszorg. In: A. Meinen, C. Parlevliet, S. Sevenhuijsen (red.) Op haar recept. Vrouwen in debat over gezondheidszorg. Amsterdam: De Balie ism METIS/Vrouwenstudies Utrecht, pp. 42-55.
 •  

Overige publicaties

 • Huijer, M. (2015) Moderne Helden. Link, Haagse Hogeschool, 21 januari 2015
 • Huijer, M. (2014) Relationele discipline. Je kunt het niet alleen. In: De voetbaltrainer, december 2014, p. 38-39.
 • Huijer, M. (2014) Con Dolore. HUMAN, 2014(4).
 • Huijer, M. (2014) Wereldburgerschap. Link, Haagse Hogeschool, 19 november 2014.
 • Huijer, M. (2014) Onbevlekt actief burgerschap. HUMAN, 2014(3).
 • Huijer, M. & Meester, F. (2014) Headless Chickens. Link, Haagse Hogeschool, 24 augustus 2014.
 • Huijer, M. (2014) Historische voorwaarden voor de ontwikkeling van het neoliberalisme. Civis Mundi, 26 augustus 2014.
 • Huijer, M. (2014) Op den duur. De Volkskrant, 9 augustus 2014.
 • Huijer, M. (2014) Witte kap. HUMAN, 2014(2).
 • Huijer, M. (2014) De lokroep van ja. De Volkskrant, 3 april 2014.
 • Huijer, M. (2014) Gelijkheid, verschil of diversiteit? Filosofie Magazine, maart 2014.
 • Huijer, M. (2014) Het wereldbordspel. HUMAN 2014(1).
 • Huijer, M. (2013) Koester de discipline.  Trouw, 21 november 2013. (Voorpublicatie uit het boek Discipline).
 • Huijer, M. (2013) De Kretenzer geit. HUMAN 2013(3).
 • Huijer, M. (2013) De terugkeer van discipline.  Psychologie Magazine 32 (september): 44-50.
 • Huijer, M. (2013) Koester de aarzeling. HUMAN, 2013 (2).
 • Huijer, M. (2013) Zijn we te sober geworden? Filosofie Magazine 21(4): 36-41.
 • Huijer, M. (2013) Techniek zet ethici buiten spel. Trouw, 23 maart 2013.
 • Huijer, M. (2013) Schaatsend door het leven. HUMAN 2013 (1).
 • Huijer, M. (2011) Michel Foucault over het ware filosofische leven., Filosofie Magazine 2011(8).
 • Huijer, M. (2011) Leve het lawaai! Marli Huijer filosofeert in het Grand Cafe. Filosofie Magazine 20(6): 44-47.
 • Huijer, M. (2011) Op zoek naar nieuwe leefritmes., Opzij mei 2011, pp. 14-17.
 • Huijer, M. (2010) Krijgen van kinderen moet gewoon bij het leven horen. Trouw, 7 september.
 • Huijer, M. (2010) Recht van kind is sterker dan recht op een kind. NRC Handelsblad 24 juli 2010.
 • Huijer, M. (2010) Flexibel of karakter? Perverse prikkels. HUMAN, zomer 2010: 10-13.
 • Huijer, M. (2010) Kind van zijn tijd. De houdbaarheid van Wijnbergs filosofie. Roodkoper. Tijdschrift voor cultuur, religie en politiek 14(1): 15-16.
 • Mulder, R. & Huijer, M. (2010) Geef oude rituelen rond oertradities alle ruimte. Trouw 16 januari 2010 (met Reinjan Mulder).
 • Huijer, M. & Jaminon, J. (2010) Een lectoraat Filosofie & Beroepspraktijk in het hbo. Thema, Januari 2010.
 • Huijer, M (2009) Iets nieuws beginnen. Wijsgerig Perspectief 2009; 49(3): 46-47.
 • Bergh, B. van den & Huijer, M. (2009) Hoeveel verandering verdraagt een mens? De Volkskrant, 6 augustus 2009.
 • Huijer, M. & Mulder, R. (2009) Het verleden een plaats geven in de toekomst. Filosofie Magazine 2009; 3: 30-32.
 • Huijer, M. (2009) Opnieuw beginnen na een breuk. Column voor website van de hartstichting, april 2009 (www.hartstichting.nl/hartvoormensen).
 • Huijer, M.(2009) Rust en stilte zijn bedreigd goed. Trouw De Verdieping Podium, 31 januari 2009, p. 38.
 • Huijer, M. (2008) Regels voor de praatzieke burger. Trouw Letter & Geest, 6 december 2008, p. 2-3.
 • Huijer, M. (2008) Zoeken naar het juiste ritme in de 24-uurs-economie. Werken, sporten, aandacht voor anderen… wanneer neem je rust? Filosofie Magazine 2008; 8: 16-19.
 • Huijer, M. (2008) En nu de echte seksuele bevrijding.  Filosofie Magazine 2008; 1: 22-28.
 • Huijer, M. (2007) Onderwijs is er niet alleen voor een elite. Filosofie Magazine 2007; 7 (met Martin van Diggele). In gewijzigde versie ook gepubliceerd in Meso Magazine 2007; 27(156): 25-28.
 • Huijer, M. (2007) De belofte van het onverwachte. Filosofie Magazine 16(2007) 6, 24-28.
 • Huijer, M. (2007) Eicel afstaan is niet zomaar iets. Trouw 29 juni 2007 (met Klasien Horstman).
 • Huijer, M. (2007) Orkest zonder dirigent. Biologie, hersenen en omgeving bepalen samen of we ons mannelijk of vrouwelijk gedragen. Academische Boekengids 62: 11-13. · · ·
 • Huijer, M. (2006) Een duivels dilemma. Handel in organen - een nieuwe vorm van kolonialisme. Filosofie Magazine 15(3): 16-19.
 • Huijer, M. (2006) The lady vanishes. Wat hebben Locke, Hegel en Marx over vrouwen en eicellen te zeggen? Interview Donna Dickenson. Krisis. Tijdschrift voor Actuele Filosofie 3: 54-61.
 • Huijer, M. (2006) DNA en verjaring. Dingen gaan voorbij, ze gaan over - en dat is maar goed ook. NRC Handelsblad. Opinie & Debat 18 February 2006: 15 (met Hans Harbers).
 • Huijer, M. (2005) Licht.  Krisis. Tijdschrift voor empirische filosofie, 6(4): 113-116.
 • Huijer, M. (2005) Verbond tussen biologie en behoudzucht. Filosofie Magazine 2005; 7: 44-48.
 • Huijer, M. (2005) Door de genen de vrouw niet meer zien. Over feminisme, stamcellen en embryo’s. 16e Annie Romein-Verschoor lezing.
 • Huijer, M. (2005) Geen haast. We leven lang. De Volkskrant, 29 januari 2005.
 • Huijer, M. (2004) Wereldwijven. Opzij, september 2004, p. 39.
 • Huijer, M. (2004) Vrouwenklonen. Vrouwen als heldinnen en slachtoffers van mannelijke kloningsdrang. Lover 31(1): 4-5.
 • Huijer, M. (2003/2004) Gereedschap voor het overvolle heden. Filosofie Magazine 12(10): 28-31.
 • Huijer, M. (2003/2004) Foetussen met een ‘foutje’. Genetische testen. Lover 30 (4): 44-46.
 • Huijer, M. (2003) Heldinnen in de race om de kloon. Opzij, februari 2003, p. 36.
 • Huijer, M. (2002). Geloof in de menselijke natuur, recensie van Francis Fukuyama. De nieuwe mens. Onze wereld na de biotechnologische revolutie. Filosofie Magazine 11(4): 58-59.
 • Huijer, M. (2002) Beloftes van een beter bestaan. Het eenzijdige mensbeeld van het Human Genome Project, Filosofie Magazine 11(2): 24-27.
 • Huijer, M. (2001) Kwetsbaar in Amerika. De Volkskrant - Reflex 17 November, p 5R (met Jean Tillie).
 • Huijer, M. (2000) Levenskunst en zelf sterven. De sumoworsteling van Annemarie Grewel. Tijdschrift voor Humanistiek 1(2): 48-54.
 • Huijer, M. (2000) Vrije jongen zet DNA-onderzoek op zijn kop. De Volkskrant 15 juli (met Hans Harbers).
 • Huijer, M. (2000) Echte natuur is saai. Filosofie Magazine 9 (4): 42-45.
 • Huijer, M. (2000) Praktische wijsheid redt ethiek. Recensie van G. Widdershoven, Ethiek in de kliniek. Filosofie Magazine 9(9): 56-57.
 • Huijer, M. (2000) De digitale Faust. Recensie van computerspel. Filosofie Magazine 9(2): 56-57.
 •  

 • Discipline. Overleven in overvloed. Huijer, M. (2014) (red) In de versnelling. 18 jonge wetenschappers over tijd. Goudmijn van het denken. Filosofie in de beroepspraktijk Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd. Opnieuw beginnen. Metamorfosen in het bestaan. Moralicide. Nieuwe vocabulaires voor technologie. Waarom de kerkklok ‘s nachts slaat. Oude ritmes in een hoogtechnologische samenleving. Je hebt meer tijd als je denkt De kunst gewoon te leven.