Onderwijs

2014

Goudmijn van het denken from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Discipline. Overleven in overvloed

In rijke, westerse samenlevingen heerst een overvloed aan voedsel, drank, consumptieartikelen, belevenissen en keuzemogelijkheden op het gebied van studie, relaties, vrije tijd en werk. Goed leven binnen die overvloed vergt discipline, een prioriteren van wat belangrijk of waardevol is en niet onmiddellijk toegeven aan wat op korte termijn bevrediging geeft. Maar juist in samenlevingen met overvloed hechten mensen aan vrijheid en zijn ze wars van discipline. Toch mag het individu niet doen wat hij wil. Integendeel, hoe geringer de maatschappelijke disciplinering hoe meer van het individu wordt verwacht dat hij zichzelf disciplineert. Een paradoxale eis, omdat het in een ongedisciplineerd omgeving vele malen moeilijker is zichzelf te disciplineren. 
In deze cursus analyseren we aan de hand van o.a. Foucault, Freud, Elias en Weber de gevolgen van de in de jaren zestig ingezette de-disciplinering om vervolgens via Latour, Sloterdijk en de late Foucault te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om discipline uit te besteden aan technologie. De docent zal één keer een workshop schrijven geven.

De Slimme Professional

Wat prikkelt studenten om tot een hoger niveau van spreken, denken en schrijven te komen en zo meer uit zichzelf te halen? De minor maakt gebruik van een eerste versie van Goudmijn van het denken van Marli Huijer en Frank Meester waarin primaire filosofische teksten zijn gekoppeld aan thema’s als Duurzaamheid; ‘Zekere kennis’; Macht; Excellentie; Zingeving; Moraal; Tijdefficiëntie; Mens en techniek. De student leert niet alleen goed en zorgvuldig te lezen, maar ook om vanuit de filosofie kritisch over zijn beroep na te denken. Daarnaast krijgt de student lessen over spreken en optreden in het openbaar van een regisseur en over toegankelijk schrijven van een journalist.
Docenten: Marli Huijer, Frank Meester, Paul de Regt, Hester Macrander (regie), Ilrish Kensenhuis (regie), Geeske van Tellegen, Elke Muller en Florentijn van Rootselaar.

Meer weten?
Zie deze film over de cursus.

Deze minor wordt gegeven aan de hand van het boek Goudmijn van het denken.